Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 2000

  1 1 SURVO 98 Thu May 11 13:15:00 2000      C:\M\KOE00\  1000 100 0
  1 *SAVE T3   / Nimi:
  2 *LOAD T4   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 3:
  6 *Matriisissa D6 on 6 pisteen P1,P2,...,P6 väliset etäisyydet euklidisessa
  7 *avaruudessa, jonka ulotteisuusluku on alle 6.
  8 *Yhden pisteparin kohdalla etäisyys on lievästi virheellinen.
  9 *Määrää pistejoukon ulotteisuusluku, virheellinen pistepari ja
 10 *etäisyyden oikea arvo.
 11 *
 12 *
 13 *MAT LOAD D6
 14 *MATRIX D6
 15 *///      P1    P2    P3    P4    P5    P6
 16 *P1    0.00000 28.51315 30.44667 64.89992 59.59027 42.61455
 17 *P2    28.51315 0.00000 10.24695 78.40281 86.13942 51.97115
 18 *P3    30.44667 10.24695 0.00000 83.55238 89.21883 54.69004
 19 *P4    64.89992 78.40281 83.55238 0.00000 53.03772 97.50897
 20 *P5    59.59027 86.13942 89.21883 53.03772 0.00000 78.53025
 21 *P6    42.61455 51.97115 54.69004 97.50897 78.53025 0.00000
 22 *

Alkuun