Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 2000

  1 1 SURVO 98 Thu May 11 13:15:00 2000      C:\M\KOE00\  1000 100 0
  1 *SAVE T2   / Nimi:
  2 *LOAD T3   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 2:
  6 *OTOS1 ja OTOS2 sisältävät kaksi otosta 10 muuttujan normaalijakaumasta.
  7 *Testaa, ovatko perusjakauman odotusarvot samat.
  8 *

Alkuun