Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 2000

  1 1 SURVO 98 Thu May 11 13:15:00 2000      C:\M\KOE00\  1000 100 0
  1 *SAVE T1   / Nimi:
  2 *LOAD T2   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 1:
  6 *Matriisitiedostossa R4 on muuttujien X1,X2,X3,X4 korrelaatiokertoimet.
  7 *Laske
  8 *a) muuttujan X4 yhteiskorrelaatiokerroin muuttujien X1,X2,X3 suhteen.
  9 *b) muuttujan X1 yhteiskorrelaatiokerroin muuttujien X2,X3,X4 suhteen.
 10 *(Opastus: Muista mitä yhteiskorrelaatiokertoimella tarkoitetaan.)
 11 *

Alkuun