Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

Etusivu  |  Keskustelu

Survoon liittyvät julkaisut

Survon poikkeuksellisen pitkä historia alkoi jo 1960-luvun alussa. Survoon liittyvät julkaisut vuosikymmenten varrelta valottavat osaltaan tämän tietojenkäsittelyjärjestelmän syntyä ja moninaisia kehitysvaiheita.


1962 - 1974 (SURVO 66)

1975 - 1983 (SURVO 76)

1984 (SURVO 84)

1985 - 1999 (SURVO 84C, SURVO 84)

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2016. All rights reserved.
Updated 2022-11-15.