Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Survo-ohjelmiston historiaa ja nykypäivää

Survo-ohjelmistolla on poikkeuksellisen pitkä historia: ensimmäisellä Survolla tehtiin töitä jo 1960-luvulla. Nykyinen SURVO MM on yhteensopiva edeltäjiensä SURVO 84C:n ja SURVO 98:n kanssa, sillä niiden peruskäyttötapa ja tiedostorakenteet ovat samat. Uusin Survo hyödyntää tehokkaammin Windowsin ominaisuuksia erityisesti grafiikassa.

Survo on kehittynyt 1960-luvun tilastollisesta ohjelmistosta yleiseksi käyttöympäristöksi, jonka nykyisiä sovellusalueita ovat mm.

  • tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta
  • esitys- ja tilastografiikka
  • painettujen julkaisujen ja verkkosivujen teko
  • toistuvien raporttien automatisointi
  • laajojen tietokantojen hallinta
  • tilastollinen laskenta ja analyysi
  • numeerinen laskenta, matriisitulkki
  • asiantuntijasovellusten ohjelmointi
  • opetusohjelmien laatiminen

Tämä lyhyt esittely valottaa Survon historiaa ja nykypäivää sekä kertoo mm. sen toteutukseen liittyvistä periaatteista. Esittelyä värittävät kuvat on piirretty Survolla, monet niistä alunperin jo vuosikymmeniä sitten.


Kuva: Korrelaatiokertoimen herkkyys poikkeaville havainnoille (S.Mustonen 1990), ks. myös Survo-kirja s. 289-290 ja Survon kuvagalleria.
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2012. All rights reserved.
Updated 2010-03-30 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.