Sukrojen ohjelmointi Survossa

 1. Johdanto
 2. Esimerkki
 3. Sukrokielen koodisanoja
 4. Sukromuisti
 5. Hapuilukoodit, tulostus ja kohdistimen liikuttelu
 6. Sukrojen aloittaminen ja kytkeminen toisiinsa
 7. Ehdolliset toiminnat
 8. Käyttäjän vuorovaikutus
 9. Aritmetiikka ja muistin välitön hallinta
 10. Sukrotiedostot
 11. Sukrojen lajit
 12. Sukrojen laatiminen käytännössä
 13. Virhetilanteet
 14. Näytesovelluksia
Liite: Sukrokielen koodisanat

Teknisiä tietoja oppaan toteutuksesta