Re: Aikasarjakuvien tekstit usealle riville

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 17.6.2008 17:49

Lähtisin hakemaan tässä ratkaisua hieman laajemmasta näkökulmasta.

Pylväiden korvaaminen "ilmavammilla" ratkaisuilla ei sinänsä aina ole
sopimatonta vaan usein jopa suositeltavaa. Tässä tapauksessa kuitenkin
pitäisin sopimattomana sitä, että selvästi luokitteluasteikollinen
muuttuja AMMATTI tulee esitetyksi ikään kuin sen luokilla olisi selkeä
sisäinen järjestys (en pidä numerojärjestystä tällaisena; se on vain
"hallinnollinen" järjestys). Sen sijaan luokittelumuuttujan kategoriat
on visuaalisesti järkevää esittää frekvenssien mukaisessa järjestyksessä,
käytettiin sitten pylväitä tai jotain muita keinoja.

Aikasarjakuvat (PLOT-komennon avainsana TIME) ovat yleisiin hajontakuviin
verrattuna hieman rajallisempia, mutta sillä ei ole juurikaan merkitystä,
koska ne voidaan aina toteuttaa yhtä hyvin tai paremminkin hajontakuvina.

Yksi vaihtoehto ovat ns. pistekuvat (dot-plot), jotka ovat visuaalisesti
kevyempi vaihtoehto pylväskuville. Ohessa esimerkki, jolla haluan myös
demonstroida muita kuvan kevennystapoja, esim. turhien värien, viivojen
ja lukujen välttämistä. Luokat on järjestetty -SORT-komennolla, ja ne
saa käänteiseen järjestykseen poistamalla miinuksen komennon edestä.
COUNT muodostaa aineistoon numeroinnin, jota tarvitaan viivojen piirtoon.
Aineiston muuttujat on skaalattu tuhannesosiin alkuperäisistä, millä
vältetään turhan suuret luvut numeerisella akselilla.

*
*DATA OSAMTP2
*AMMATTI         OS2005    OS2007  i
aTerveydenhuolto     9.341    10.768  1
*Palvelu         7.455     7.751  2
*Teollinen        7.103     8.030  3
*Maatalous        3.270     2.347  4
*Tieteellinen       3.020     3.694  5
*Hallinto         3.002     3.572  6
*Rakennus         2.786     2.570  7
*Kaupallinen       2.700     2.874  8
*Kuljetus         1.459     1.732  9
bMuu           0.345     0.304 10
*
c             11111
*                       11
*-SORT a,b,c
*COUNT a,b,c+1
*
*   PEN=[line_type(0)][line_width(0.48)][Swiss(10)][BLACK][move(0,0)]
*LINETYPE=[line_type(0)][line_width(0.48)][Swiss(10)][BLACK][move(0,0)]
*
*HEADER=[SwissB(13.5)][move(0,-20)],Työhönosoituksesta_täyttyneiden_& 
*                  työpaikkojen_määrä_2005_ja_2007
*
*SIZE=1630,1270 XDIV=330,1200,100 YDIV=150,900,220 FRAME=6 LINE=0
*YSCALE=0:?,10:? YLABEL=[move(-280,40)][SwissB(11)],Ammattiala:
*XSCALE=0(1)12  XLABEL=paikkojen_määrä_(tuhansia)
*
*PLOT OSAMTP2,OS2007,i / LINE=6 LINE2=0,i POINT=0,10 DEVICE=PS,K1.PS
*PLOT OSAMTP2,OS2005,i /          POINT=3,10 DEVICE=PS,K2.PS
*PLOT OSAMTP2,AMMATTI,i / POINT=[move(-270,0)],AMMATTI DEVICE=PS,K3.PS
*
*........................
*DATA LEG
*x y p seli
*2 1 0 2007
*1 1 3 2005
*
*SIZE=400,50 XDIV=0,1,0 YDIV=0,1,0  HEADER= XLABEL= YLABEL=
*XSCALE=0.75:?,2.75:?  YSCALE=0.5:?,1.5:?
*
*PLOT LEG,x,y / POINT=99,10 POINT_TYPE=p LAG=0,0   DEVICE=PS,L1.PS
*PLOT LEG,x,y / POINT=seli         LAG=0.3,0  DEVICE=PS,L2.PS
*EPS JOIN LEG L1 L2
*EPS JOIN KUVA K1 K2 K3 LEG / LEG=LEG.PS,900,700
*EPS KUVA.PS KUVA.EPS
*>EPSTOPDF KUVA.EPS
*/OPEN KUVA.PDF
*

Kuva syntyy kahdella jatkuvalla aktivoinnilla PLOT-komentojen kohdilta.
Jälkimmäinen kaavio piirtää selityslaatikon ja yhdistää sen kuvaan.
Sopivat arvot on haettu muutamalla kokeilulla. (Tein ensin GPLOT-kuvan,
mutta kuten yleensä, siirryin pian PLOTin ts. PostScriptin käyttöön,
viimeistään tuon selityslaatikon kanssa).

Ohjelma EPSTOPDF tekee EPS-kuvasta PDF:n, jossa ei ole turhia valkoisia
reuna-alueita mukana. Ohjelman löytää Googlella netistä, esimerkiksi
ftp://ftp.uni-koeln.de/tex/support/epstopdf/epstopdf.exe
Toinen vaihtoehto on /GS-PDF-sukro (joka jättää em. reuna-alueet).

- Kimmo

PS. Ylläolevalla kaaviolla piirretty kuva näyttää tällaiselta:
http://www.survo.fi/tmp/OSAMTP2.pdf 

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.