Aikasarjakuvien tekstit usealle riville

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Maija Polus
Sähköposti:    Maija.Polus'at'tem.fi
Päiväys: 16.6.2008 17:20

 - AIKASARJAKUVIEN_TEKSTIT_USEALLE_RIVILLE

DATA OSAMTP
AMMATTI      OS2005    OS2007
0Tieteellinen    3020     3694
1Terveyd.h.     9341    10768
2Hallinto-     3002     3572
3Kaupallinen    2700     2874
4Maatal.      3270     2347
5Kuljetus      1459     1732
6Rakennus      2786     2570
7-8Teollinen    7103     8030
9Palvelu      7455     7751
X_Muu        345     304
Yhteensä      40481    43642

PLOT OSAMTP,TIME(AMMATTI),OS2005,OS2007
HEADER=[SwissB(13)][BLACK],Työhönosoituksesta_täyttyneiden_työpaikkojen_määrä
XSCALE=[Swiss(7)][BLACK],1(1)10
YSCALE=[Swiss(7)][BLACK],0(500)4000,4000(1000)12000
OS2005LINE=[RED][line_width(2)][line_type(1)],1,1,
OS2007LINE=[BLUE][line_width(2)][line_type(0)],1,1,
SIZE=1630,1270 KOKO 16.3CM*12.70CM    DEVICE=PS,OSlkm9.PS
GRID=[line_type(2)][line_width(0.24)],XY TICK=1,1000
   NAMES=[MOVE(-10,0)],2 ??????
PEN=[Swiss(10)]
YLABEL=Työhönosoitukesta_täyttyneiden_paikkojen_määrä
XLABEL=Ammattiryhmät
TEXTS=T1,T2,T3
T1=[SWISS(7)][BLUE],v._2007_-,230,45
T2=[SWISS(7)][RED],v._2005_-,530,45
T3=[SwissB(13)][BLACK],ammattiryhmittäin_2005_ja_2007,35,1180
X-SUUNTA  XDIV=220,1290,120
Y-SUUNTA  YDIV=150,1040,180


Oleisessa aikasarjakuvassa on vertailtu kahta vuositilastoa toisiinsa.
Kyseessä on tavallaan "sopimaton" ilmaisutapa, koska yleensä
käytetään pystypalkkia. Tällöin NAMES=[MOVE(-10,0)],2
asettaa kuvion alla olevat selitystekstit kahdelle riville.

Koska kyseessä on aikasarjakuva, niin PLOT-käsky ei ota huomioon
NAMES=[MOVE(-10,0)],2 eikä aseta tekstejä kahdelle riville.
Näin ainakin oletan. Miten voisin saada tekstit kahdelle riville?
Olen käyttänyt aikasarjakuvioita laajasti siksi, että ne ovat
ilmavamman näköisiä kuin palkit.

Gallerian aikasarjakuvissa on aina jokin vuosi, kuukausi jne. ja
ne mahtuvat hyvin yhdelle riville. Miten olisi, jos aikasarja
tehtäisiin niin, että tarvitaan pitempää selitystä vaikkapa
vuosineljänneksestä?

Maija

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.