Mediaani sama, mutta merkitsevä ero?

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Soile Loukusa
Sähköposti:    soile.loukusa'at'oulu.fi
Päiväys: 7.9.2006 11:41

Kysymys liittyen tilastollisten tulosten tulkintaan:
Sain Mann Whitney U-testistä tilastollisesti merkitsevän tuloksen, vaikka
molempien ryhmien mediaani on sama 9 pistettä, joka on myös tehtävän
maksimipistemäärä. Mielestäni frekvenssitaulukko (alla) voisi osin
selittää tulosta, mutta miten voisin selittää tuloksen lukijoille?
KIITOS VASTAUKSESTA JO ETUKÄTEEN!

Ikäryhmä 1:

Statistics
reference assignment: all questions
N    Valid  30
    Missing 0
Mean      8.13
Median     9.00


reference assignment: all questions
      Frequency  Percent Valid Percent  Cumulative Percent
Valid  5    1    3.3   3.3      3.3
    6    2    6.7   6.7      10.0
    7    5    16.7  16.7      26.7
    8    6    20.0  20.0      46.7
    9    16   53.3  53.3      100.0
    Total  30   100.0  100.0

Ikäryhmä 2:

Statistics
reference assignment: all questions
N    Valid  29
    Missing 0
Mean      8.90
Median     9.00

reference assignment: all questions
      Frequency Percent Valid Percent  Cumulative Percent
Valid  8    3    10.3  10.3       10.3
    9    26   89.7  89.7       100.0
    Total  29   100.0  100.0

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.