Puhutaan mieluummin raameista

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 27.8.2003 9:01

Koska olen lähipäivät matkoilla, en ehdi vastata tyhjentävästi
Maijan kaikkiin kysymyksiin. Tässä kuitenkin joitain huomautuksia.

On sinänsä järkevää käyttää jotain valmista, omaa tarvetta muistuttavaa
kuvakaaviota pohjana ja kehitellä vähittäisin muutoksin lopullinen
ratkaisu.
Tärkeätä on tällöin yrittää ensin ymmärtää jossain määrin, mitä
eri yksityiskohdat tarkoittavat. Jos ei käsitä, mitä jokin mallikaavion
täsmennys tekee, kannattaa sekä hakea asiaa Survon kyselysysteemistä
että kokeillen muutella po. täsmennystä ja katsoa, miten muutos
vaikuttaa.

> Mitä tarkoittavat rivien 13 ja 14 määritelmät?

Näillä riveillä olivat määritykset:
  13 *FRAMES=F1,F2   F1=0,0,1500,1300,-1  F2=150,150,1200,900,-2
  14 *[FILL-1]=1,1,0,0 [FILL-2]=1,0,0,0

Kun käyttää esim. kyselyjä FRAMES? ja COLOR?:7, ilmenee, että
piirretään kaksi (päällekkäistä) raamia (FRAMES=F1,F2) joista esim.
F2 on sellainen, että sen vasemman alakulman koordinaatit ovat
(150,150), ja suorakaiteen (raamin) leveys 1200 ja korkeus 900
loogista piirrosyksikköä, jotka ovat suhteessa kuvan kokoon
SIZE=1500,1300 (määriteltynä rivillä 4).
F1- ja F2-täsmennysten viimeiset parametrit (-1 ja -2) viittaavat
täyttövärikoodiin. Positiiviset arvot tarkottaisivat harmaan
eri asteita, negatiiviset (kuten tässä) värejä, jotka tulee
aina erikseen määritellä FILL-täsmennyksin (tässä rivillä 14).
Nykyisin rivin 14 voisi yhtäpitävästi kirjoittaa myös muodossa
  14 *FILL(-1)=1,1,0,0 FILL(-2)=1,0,0,0

Parametrit kummassakin ovat 4 värin (C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow,
K=Black) "pitoisuuksia", jotka vaihtelevat välillä 0:sta 1:een.
Esim. yhdistelmä 1,1,0,0 tuottaa tummaa sinistä eli tällä värillä
pohjustetaan koko kuva-ala (1500*1300) ja yhdistelmä 1,0,0,0
(puhdas Cyan) vaaleampaa sinistä, jolla täytetään varsinainen
piirrosalue (määriteltynä täsmennyksin XDIV=150,1200,150
YDIV=150,900,250 rivillä 4). Huom. yhteensopivuus F2:n määrittelyyn.
On olennaista, että päällekkäiset maalaukset annetaan oikeassa
järjestyksessä (siis ensin F1 ja sitten F2), koska päinvastaisessa
tapauksessa vaalea keskiosa päällemaalattaisiin tummalla sinisellä.

Miltä värit todellisuudessa näyttävät, riippuu aina paljon laitteesta
(kuvaruutu, kirjoitin) millä piirretään ja sen säädöistä sekä esim.
paperin laadusta. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää sukroa
/COLORMAP-PRINT
jolla syntyy PostScript-tiedosto COLORMAP.PS Survon nykyiseen
datahakemistoon.
Tulostamalla tämän tiedoston (koko noin 1.5 MB) esim. komennolla
/PS-PDF COLORMAP.PS / (jos Adobe Acrobat on saatavilla)
saadaan näkyville kuusisivuinen kartasto PostScript-väreistä ja niiden
CMYK-koodeista.
Ko. sukro on ollut saatavilla versiosta 1.35 eteenpäin.

> Onko rivillä 17 luku 13 kaikkien kuntien äyrien keskiarvo?
Ko. rivillä on
  17 *VAR Äyriero=Äyri-13 TO KUNNAT
Tässä on tarkoitus piirtää kuva niin, että kunnat, joissa veroäyri on
ollut korkea, kuvattaisiin suurella neliöllä. Koska suhteelliset erot
ovat kuitenkin aika pieniä, eroja ylikorostetaan määrittelemällä
uusi muuttuja Äyriero, jonka vaihtelualue on dramaattisempi suurempi
eli noin nollasta seitsemään.
13 ei siis ole tietenkään mikään keskiarvo, vaan pienempi kuin
alhaisin veroäyri.

> Mitä tarkoittavat rivillä 19 luvut 0,15 ja loppuluku 7 ?
Ko. rivillä on
  19 *POINT=[RED],0,15,Äyriero,7
ja sillä määritellään juuri tuo vaihteleva neliön koko veroäyristä
riippuen. Tulkinnan jättäisin harjoitustehtäväksi, joka ratkeaa
välittömästi käyttämällä kyselyä POINT?

-Seppo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.