Miten saan värilliset freimit paikoilleen?

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Maija Polus
Sähköposti:    -
Päiväys: 26.8.2003 12:38

Olen kopioinut editointikentän Survon kuvagalleriasta ja
kysyisin siitä muutaman asian:

Lähde: Survon kuvagalleria:  Yleistetty hajontakuva S.Mustonen (1990)


Toimituskenttä:
  1 1 SURVO MM  Tue Aug 19 12:51:44 2003       C:\SURVO\  2000 150 0

  1 *
  2 *VAR SYNT=1000*Synt../Väestö TO FINLAND  /        *GLOBAL*
  3 *
  4 *HOME=200,500 SIZE=1500,1300 XDIV=150,1200,150 YDIV=150,900,250
  5 *XSCALE=*log(x),7000,10000(5000)30000 XLABEL=Tulot/asukas_(mk)
  6 *YSCALE=0(2)26 YLABEL=Syntyneitä/vuosi/1000_asukasta
  7 *PEN=[WHITE][Swiss(8)] LINETYPE=[WHITE]
  8 *.......................................................................
  9 *HEADER=[Swiss(24)][YELLOW],Suomen_kaupungit_ja_kunnat
 10 *VAR str(Kunta2)="___"&str(Kunta) TO KUNNAT
 11 *PLOT KUNNAT,Tulotaso,SYNT / DEVICE=PS,SUOMI1.PS
 12 *POINT=[YELLOW][Swiss(8)],Kunta2
 13 *FRAMES=F1,F2  F1=0,0,1500,1300,-1 F2=150,150,1200,900,-2
 14 *[FILL-1]=1,1,0,0 [FILL-2]=1,0,0,0

KYSYMYKSIÄ:
Mitä tarkoittavat rivien 13 ja 14 määritelmät?
Rivillä 13: Mitä tarkoittaa F1=0,0,1500,1300,-1 viimeinen luku eli -1
ja mitä tarkoittaa F2=150,150,1200,900,-2 viimeinen luku -2 ?

Rivin 14 tiedot ovat minulle epäselvät. Miten rivien 13 ja 14
määritelmät liittyvät toisiinsa?

 15 *.......................................................................
 16 *HEADER=
 17 *VAR Äyriero=Äyri-13 TO KUNNAT
 18 *PLOT KUNNAT,Tulotaso,SYNT / DEVICE=PS,SUOMI2.PS
 19 *POINT=[RED],0,15,Äyriero,7

KYSYMYKSIÄ:
Onko rivillä 17 luku 13 kaikkien kuntien äyrien keskiarvo?
Mitä tarkoittavat rivillä 19 luvut 0,15 ja loppuluku 7 ?

 20 *TEXTS=T1 T1=[SWISS(10)][CYAN],SURVO_84C_POSTSCRIPT_GRAPHICS,20,20
 21 *
 22 *.......................................................................
 23 *
 24 *PRINT CUR+1,E
 25 - shadow r: [RED]
 26 - shadow b: [BLUE]
 27 & 40
 28 - picture SUOMI1.PS,*,*
 29 - picture SUOMI2.PS,*,*
 30 - [Swiss(10)][line_spacing(12)][BLUE][copies(5)]

KOMMENTTI: Hyvä, että on kopioiden lukumäärä (rivi 30). En ole
ennen huomannut käyttää ko. seikkaa, mutta tästälähtien käytän. Kiitos.

 31 *
 32 *Kuvan punaisten pisteiden koot suhteutettu kunnan veroäyriin
 33 E
 34 *

MUUTA KOMMENTOITAVAA:

Yritin soveltaa tätä kuviota omiin tietoihini. Siispä jouduin tekemään
muutoksia. En kirjoita niitä tähän, mutta jostain syystä en saanut
FREIMEJÄ oikeaan paikkaan suhteessa tekemääni kuvioon. Kaikki yritelmäni
epäonnistuivat. FREIMIT tulivat suurinpiirtein oikein, mutta tekemäni
kuvio meni väärään paikkaan suhteessa FREIMEIHIN. Kuvio jäi freimien
alaosaan matalana väärään paikkaan. Tiedän, että en ole
ymmärtänyt ohjeita oikein, joten tähän on turha kirjoitella tekemiäni
virheitä. Koitin opiskella aiheeseen liittyviä ohjeita
kyselyjärjestelmästä, mutta en osannut korjata kuviotani.
(Ilman mitään väritäyttöä saan oman kuvioni oikein.)

Lisäkysymys: Miten olette saaneet kuvion oikean laidan printin
ulkopuolelle? Onko kyse vain siitä, että kuva sijoitetaan siten, että
oikea reuna ei tulostu?

Useamman ryhmän pylväskuvassa (S. Mustonen 2002) on joka rivillä
selitys. Kuvion määritelmät on helppo ymmärtää.

Valmiita kuvaesimerkkejä ei ole koskaan liikaa. Vanhoista kuvioista
selitykset puuttuvat, mutta ne olisivat tarpeen. Selitykset
editointikentään parantavat asian ymmärtämistä ja helpottavat
omien sovellusten tekemistä.

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.