Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Seppo Mustonen (9.9.2006):
Survo-ristikoista lyhyesti

Perustiedot Survo-ristikoista ja eräitä luonnehdintoja niiden ominaisuuksista.

Survo-ristikoissa tehtävänä on täyttää m x n -taulukko luvuilla 1,2,...,m*n siten, että jokainen luvuista esiintyy vain kerran, ja että rivi- ja sarakesummat täsmäävät reunoilla annettuihin lukuihin. Taulukkoon on saatettu sijoittaa joitakin lukuja jo valmiiksi, jottei ratkaiseminen olisi liian hankalaa eikä mahdollisia ratkaisuja olisi yhtä enempää.

Esimerkki

Oheisessa Survo-ristikossa on 3 riviä ja 4 saraketta, joten siihen on tarkoitus sijoittaa luvut 1-12.

Rivit on nimetty numeroin 1-3 ja sarakkeet kirjaimin A-D. Rivisummat ovat oikeassa reunassa ja sarakesummat alareunassa.

Valmiiksi on annettu luvut 3, 6 ja 8.

On siis löydettävä oikeat paikat lopuille luvuista 1-12 siten että summat täsmäävät.

Tehtävä ratkeaa vaiheittain yksikäsitteisesti.

Tehtävä:
A B C D
1   6     30
2 8       18
3     3   30
27 16 10 25
Ratkaisu:
A B C D
1 12 6 2 10 30
2 8 1 5 4 18
3 7 9 3 11 30
27 16 10 25

Ratkaisuvaiheet on selostettu yksityiskohtaisesti dokumentissa http://www.survo.fi/papers/ristikot.pdf ja sen englanninkielisessä versiossa http://www.survo.fi/papers/puzzles.pdf, joista selviää myös tarkemmin, mitä Survo-ristikot ovat, ja millaisia ratkaisukeinoja niiden yhteydessä on käytettävissä.

Luonnehdintoja Survo-ristikkojen ominaisuuksista

 1. Survo-ristikkojen "pelisäännöt" ovat jopa yksinkertaisemmat kuin Sudokujen.
 2. Itse ristikko on aina neliömäinen tai suorakaiteen muotoinen ja yleensä huomattavasti Sudoku-ristikkoa suppeampi puhumattakaan Kakuro-ristikoista, joita Survo-ristikot ehkä hieman enemmän muistuttavat.
 3. Sudoku on sikäli sangen rajoitettu peli, että sen voi aina ratkaista hyvin vähäisellä määrällä loogisia päätelmiä, jotka ovat johdettavissa alkuperäisistä säännöistä. Verkosta löytyy valmiita ratkaisupalveluja, jotka kuvaavat yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta, miten Sudoku-ratkaisu etenee. Survo-ristikoille löytyy tuskin mitään vastaavaa sääntökokoelmaa, vaan ratkaisutavat vaihtelevat suuresti mm. ristikon vaikeusasteesta riippuen, ja se lisää tehtävien kiinnostavuutta.
 4. Helpoimmillaan Survo-ristikot sopivat koululaisille yhteen- ja vähennyslaskun harjoitustehtäviksi. Esimerkki tällaisesta tehtävästä on 2 x 3 -tapaus

  A B D
  1     3 9
  2   6   12
  9 7 5

  Sitä vastoin seuraava 3 x 4 -ristikko (Tehtävä 10 sivulla 24)

  A B C D
  1         24
  2         15
  3         39
  21 10 18 29
  on jo varsin hankala, koska siinä ei ole annettu yhtäkään luvuista 1-12 valmiiksi taulukkoon sijoitettuna (ja sille on silti vain yksi ainoa ratkaisu).

  Tämänkin tehtävän voi muuntaa asteittain kevyemmäksi antamalla joitain lukuja valmiina (kuten Sudokuissa joudutaan aina tekemään), esimerkiksi

  A B C D
  1 7   5   24
  2   1   8 15
  3     11   39
  21 10 18 29
  jolloin siitä tulee melkein yhtä helppo kuin tämän sivun alussa olevasta.
 5. Huhtikuusta 2006 lähtien olen tarjonnut Survo-ristikoita ratkaistavaksi Survon omassa keskusteluryhmässä (www.survo.fi -> Keskustelu). Kaikki asiaan jollain tavoin reagoineet ovat kokeneet tehtävät erittäin innostaviksi. Vaikeimmat tehtävät on koettu todella haastaviksi. Eräät ovat jopa sitä mieltä, että heidän motivaationsa ratkaista Sudokuja ja Kakuroja on tämän jälkeen mennyt ja että he haluavat sen sijaan lisää Survo-ristikoita.
 6. Survo-ristikoita tähän asti ratkaisseet henkilöt eivät ole pelkästään atk-ammattilaisia tai matemaatikoita vaan monilla on "humanistisempi" koulutustausta. Esim. poikani Olli Mustonen on ollut eräs ensimmäisiä "koekaniineitani" ja ratkaisi mm. todella vaikean tehtävän konserttimatkallaan Budapestissa. Tuo tehtävä ja hänen kuvaamansa ratkaisutapa on esitetty tekstissäni sivuilla 8-10.
 7. Olen yrittänyt etsiä verkosta kaikilla keksimilläni keinoilla samantapaisia ristikkotehtäviä. Mitään vastaavaa ei ole löytynyt. Ehkä tunnetuin ja suosituin matemaattisia ja numeropelejä esittelevä sivusto on www.mathpuzzle.com, jota pitää yllä Ed Pegg -niminen matemaatikko. Lähetin hänelle Survo-ristikoista (Survo puzzles) viestin, johon hän vastasi erittäin innostuneesti ja on nyt liittänyt omalle sivulleen uutisen (linkkeineen) näistä ristikoista.
 8. Survolle ominaisella editoriaalisella käyttöliittymällä ja sen laskennallisilla keinoilla on ollut ratkaiseva osuus koko ristikkoidean syntymiselle. Vaativimmissa Survo-ristikoissa monet Survon valmiit ominaisuudet helpottavat ratkaisijan toimintaa.
 9. Syyskuun alussa 2006 on päästetty vapaaseen jakeluun nykyisestä Survosta (SURVO MM) hiukan supistettu versio Survo Editor. Mukana ovat mm. kaikki Survon matemaattiset ja laskennalliset ominaisuudet mukaanlukien kombinatorisia tehtäviä käsittelevä COMB-ohjelma, josta on paljon apua Survo-ristikkojen käsittelyssä. Survo Editor -version imuroi ja asentaa suoraan verkosta (www.survo.fi -> Download) muutamassa minuutissa.
 10. Survo-ristikot antavat haasteita mm. kombinatoriikan tutkijoille. Esimerkiksi (viitaten tekstin lukuun 6 sivuilla 11-15) jo aidosti erilaisten avoimien 5 x 5 -ristikkojen (ja joilla on siis yksikäsitteinen ratkaisu) lukumäärän S(5,5) laskeminen saattaa olla melkoinen haaste.

Survo-ristikkojen pääsivulle

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2006. All rights reserved.
Updated 2006-09-15 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.