Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Survo-opastusta

SURVO MM:n asennus

SURVO MM edellyttää Pentium-tasoista PC:tä, jonka kellotaajuus on mieluiten 500 MHz tai enemmän ja jossa keskusmuistia on ainakin 64 MB (Win95, 98, Me) tai 128 MB (NT, 2000, XP). Windowseista XP, 2000 ja NT ovat vakaampia uuden Survon kannalta.

Asennus tapahtuu CD:ltä valitsemalla Oma tietokone -> CD-asema ja käynnistämällä SETUP. SURVO MM sijoittuu (ellei käyttäjä toisin määrää asennuksen aikana) Windowsin normaaliin ohjelmistojen hakemistoon. Uutta Survoa ei pidä sijoittaa aikaisempien Survojen (SURVO 84C tai SURVO 98) hakemistoihin.

Kun asennus on päättynyt, koneen työpöydälle on ilmestynyt SURVO MM -kuvake, joka käynnistää Survon kaksoisnäpäytyksellä.

SURVO MM voidaan poistaa käytöstä, kuten Windows-ohjelmat yleensäkin, eli valitsemalla Asetukset -> Lisää/Poista sovellus jne.

Survon käynnistys ensi kertaa

Kun SURVO MM käynnistetään, pääikkunan alapuolella olevasta pehmopalkista löytyvät avaimet tämän uuden Survon maailmaan.

Kokeneet survoilijat pääsevät juonesta ehkä parhaiten perille näpäyttämällä  HELP -painikkeen oikeata laitaa, jolloin HELP-ikkuna avautuu kertoen SURVO MM:n uusista ominaisuuksista. Vasen  HELP -painikkeen laita johtaa Survon neuvontajärjestelmän alkutilaan.

Uusien käyttäjien kannattaa aloittaa seuraamalla valmiita sukroina tehtyjä opetusohjelmia. Niihin pääsee käsiksi näpäyttämällä  DEMO -painiketta, jolloin valittaviksi ilmaantuvat mm.

SURVO MM -ikkunoiden säätely

Kun SURVO MM käynnistetään, sen pääikkuna sijoittuu yleensä kuvaruudun vasempaan yläkulmaan. Muut ikkunat ilmestyvät, kun niitä tarvitaan, pääikkunan alapuolelle (HELP- ja OS-ikkunat) tai kuvaruudun oikeaan laitaan (grafiikkaikkunat).

Ikkunoiden kokoa ja paikkaa säädellään kätevimmin näpäyttämällä ensin  SYSTEM - ja sen jälkeen  WINDOW -painiketta.

Grafiikkaikkunoiden perusasetus on kolme ikkunaa kuvaruudun oikeassa laidassa. Samanaikaisten ikkunoiden määrää ja sijaintia ohjaillaan helposti  SYSTEM -painikkeen alta löytyvällä painikkeella  GRAPH . Tarkemmat tiedot ilmaantuvat HELP-ikkunaan kyselyllä KUVAT?.

Kirjoittimet

Tulostukset tapahtuvat joko suoraan PostScript-kirjoittimella tai tulostamalla tekstit ja kuvat ensin PostScript-tiedostoihin ja nämä tiedostot sitten millä tahansa Windows-kirjoittimella sopivan ulkoisen Windows-ohjelman (mm. GSview, Adobe Acrobat) välityksellä. Tarkempia tietoja saa aktivoimalla kyselyn TULOSTUS?.

Käyttöoppaat

Survon uuteen asennusoppaaseen voi tutustua suoraan verkossa (Acrobat Reader -ohjelmiston avulla). Sen voi myös tulostaa paperille tai kopioida omalle koneelle. Asennusohjeiden lisäksi opas sisältää runsaasti tietoa siitä, miten pääsee tutuksi SURVO MM:n eri käyttömahdollisuuksien ja -tapojen kanssa.

Uuden SURVO MM:n mahdollisuuksiin perehdyttää alusta alkaen myös Helsingin yliopiston tilastotieteen laitoksen Data-analyysi I -jakson Survo-kurssi, jonka vapaasti saatavilla oleva harjoitusmoniste [1] soveltuu myös itseopiskelun materiaaliksi.

Koska SURVO MM on yhteensopiva edeltäjiensä kanssa, useat kirjalliset Survon käyttöä koskevat oppaat ovat edelleenkin voimassa. Näistä laajin on englanninkielinen käyttöopas [2], jonka tiedot pätevät aivan sellaisenaan myös uuteen Survoon. Kirjan laaja, satoja käyttötilanteita käsittävä esimerkkivalikoima on saatavilla SURVO MM:ssä  START -painikkeen kautta avautuvan valikon kohdasta 6.

Niille, jotka eivät tunne Survoa ennestään, sopiva lähtökohta on Survo ja minä -kirja [3]. Se ei ole varsinainen käyttöopas, mutta kertoo osittain esimerkkien kautta Survon taustalla olevista ideoista ja käyttötavoista.

  1. J. Puranen, M. Virtanen, M. Lahdenkari, H. Hyhkö, K. Vehkalahti (2001): Data-analyysi I - Survo-kurssi (32 s.), http://www.helsinki.fi/%7ekvehkala/da1/moniste.pdf
  2. S. Mustonen (1992): Survo - An Integrated Environment for Statistical Computing and Related Areas (494 s.)
  3. S. Mustonen (1996): Survo ja minä (222 s.)

Survo-sanastoa

Survon START-kentässä on luettelo Survon käyttöön liittyvistä sanoista ja termeistä. Luettelo on myös verkossa osoitteessa www.survo.fi/sanasto

HELP-ikkuna

Jatkuvasti ajan tasalla ja saatavilla oleva tietolähde on Survon neuvontajärjestelmä. Se toimii omassa ikkunassa, josta voi tehdä valintoja ja jatkokyselyjä sekä hiiren että näppäimistön avulla. Periaatteessa myös mikä tahansa Survon toimituskentässä oleva sana tai ilmaisu voi toimia kyselylinkkinä (hiiren oikeanpuoleisen painikkeen kaksoisnäpäytyksellä). Samoin kaikki HELP-ikkunassakin näkyvät sanat voivat olla linkkeinä uusiin tietoihin.

Neuvontajärjestelmän HTML-versio on selailtavissa verkossa osoitteessa www.survo.fi/help . Tämä hyperteksti syntyy Survon keinoin yhdellä sukro-komennolla. Sukro käy läpi neuvontajärjestelmään kuuluvat n. 130 toimituskenttää, muokkaa ne HTML-tulostusta varten ja rakentaa järjestelmän valikkojen perusteella yli 2500 linkkiä asioiden välille. Lopuksi sukro luo Survon PRINT-komennoilla HTML-tiedostot eli yksittäiset sivut, joita kertyy yli 900 kpl.

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.