Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1999

  1 1 SURVO 98 Thu May 20 13:15:00 1999      C:\M\KOE99\  1000 100 0
  1 *SAVE T2   / Nimi:
  2 *LOAD T3   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 2:
  6 *Muuttujat X1,X2,X3,X4 on saatu lineaarisella kuvauksella A
  7 *
  8 *MATRIX A
  9 */// U1 U2 U3 U4
 10 *X1  2  0  0  0
 11 *X2  1  2  0  0
 12 *X3  1  1  2  0
 13 *X4  1  1  1  2
 14 *
 15 *riippumattomista N(0,1)-muuttujista U1,U2,U3,U4.
 16 *Laske muuttujan X1 yhteiskorrelaatiokerroin muuttujien X2,X3,X4
 17 *suhteen.
 18 *
 19 *MAT SAVE A
 20 *

Alkuun