Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1999

  1 1 SURVO 98 Thu May 20 13:15:00 1999      C:\M\KOE99\  1000 100 0
  1 *SAVE T3   / Nimi:
  2 *LOAD T4   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 3:
  6 *Survon matriisitiedostossa D15 on 15 pisteen P1-P15 väliset
  7 *euklidiset etäisyydet m-ulotteisessa avaruudessa.
  8 *Mikä on m?
  9 *

Alkuun