Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1999

  1 1 SURVO 98 Thu May 20 13:15:00 1999      C:\M\KOE99\  1000 100 0
  1 *SAVE T1   / Nimi:
  2 *LOAD T2   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 1:
  6 *Tiedostossa DATA3 on 120 havainnon otos 3-ulotteisesta normaali-
  7 *jakaumasta. Voidaanko katsoa, että jakauman kaikkien muuttujien
  8 *X1,X2,X3 odotusarvot ovat nollia?
  9 *
 10 *FILE SHOW DATA3
 11 *

Alkuun