SURVO 84:n ystäville!

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 10.6.2012 10:56

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 Aloin syksyllä 2010 valottaa Survon *yli 50 v* mittaista historiaa
 skannaamalla vanhoja dokumentteja PDF-muotoon. Parin vuoden aikana
 esiintuomistani Seppo Mustosen julkaisuista olen kertonut muutamin
 viestein, jotka löytyvät kootusti keskusteluryhmän arkistokaapista
 tiedostosta numero 001560: http://www.survo.fi/arkisto/001560.html 
 Sivutuotteena näkyviin tulivat Survo-Käyttäjäyhdistyksen 1991-2000
 julkaisemat SURVO.TUT-lehdet, joissa julkaistiin Survoa koskeneita
 rajattomia kirjoituksia: http://www.survo.fi/yhdistys/survotut.html 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Keväällä 2011 saavutin skannerini kanssa tärkeän välietapin saatuani
esille kaikki tärkeimmät SURVO 76 -aikakauden julkaisut, erityisesti
ne 1980-luvun alun paperit, jotka koskevat Survolle niin ominaiseksi
muotoutunutta editoriaalista käyttötapaa (editorial approach). Sehän
syntyi mielenkiintoisella tavalla (ks. aiemmat selostukseni sekä ao.
julkaisut!) vuonna 1979, jolloin Survon käyttötavaksi oli jo ehtinyt
vakiintua valikkoihin perustunut, koneen kanssa käyty "keskustelu".

 Tietokone, jonka kanssa keskustelut tuohon aikaan tapahtuivat, oli
 Wang 2200 -minitietokone. Siitä voi saada käsityksen kuvasta, joka
 on otettu tilastotieteen laitoksella keväällä 1977, siis 35 vuotta
 sitten: http://www.survo.fi/pictures/Wang_2200_CRT_and_keyboard.png 
 Kyseinen kuva on poimittu laitossarjan raportista Mustonen (1977a),
 jossa kerrotaan tarkemmin SURVO 76:sta ja Wang 2200:sta. Historiaa
 on nykyisin hyvin esillä myös verkossa, mm. Jim Battle on laatinut
 Wang 2200 -aihepiiristä laajan sivuston: http://www.wang2200.org/ 


 *  *  *   *   *    *


Survossa valikot jäivät vanhanaikaisina historiaan 1980-luvun alussa,
kun tekstinkäsittelyyn täysin perustuva editoriaalinen käyttöliittymä
mullisti ajatukset interaktiivisesta työskentelystä tietokoneella.

Samalla alkoi siirtyminen henkilökohtaisten tietokoneiden (= Personal
Computer, PC) aikakaudelle, jota jo minitietokoneet olivat enteilleet.
Survon kehitystyö jatkui Wang PC:llä, joka oli teknisesti edistyneempi
kuin vuonna 1981 lanseerattu IBM PC.

Uusi SURVO 84 julkistettiin vuonna 1984. Se toimi Wang PC:llä ja oli
ohjelmoitu Wangin Basicillä: http://www.wang2200.org/wang_basic.html 
SURVO 84:n toimialat, laitteistovaatimukset ja esimerkit sen käytöstä
löytyvät laitossarjan julkaisusta nro 51, joka on nyt viimeisimpänä
laajemmista dokumenteista (nrossa 51 on tasan 51 sivua!) skannattu:

Mustonen, Seppo (1984). SURVO 84 - interactive system for statistical
 computing, graphics and text processing.
 Research Report No. 51. Department of Statistics, University of Helsinki. (51 pp.)
 http://www.survo.fi/publications/Research_Report_51_Mustonen_1984.pdf 

Raportti on julkaistu elokuussa 1984. Samaan aikaan tapahtui "suuressa
maailmassa" kaksi asiaa, joilla tuli olemaan suuri vaikutus Survon
jatkokehitykselle tulevina vuosina ja vuosikymmeninä:

1) IBM julkisti PC:stään uuden, edistyksellisemmän mallin: IBM AT.
2) Microsoft julkaisi C-ohjelmointikielen kääntäjästään version 3.

  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer#AT 
  http://www.ibm.com/ibm/history/interactive/index.html 
  http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B#16-bit_versions 
  http://channel9.msdn.com/series/history/the-history-of-microsoft-1985 


 *  *  *   *   *    *


Tämän jutun otsikko "SURVO 84:n ystäville!" on lainattu tiedotteesta,
joka on päivätty 18.11.1985. Siinä Seppo Mustonen kirjoittaa näin:

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Koska SURVO 84:n kehittämisnäkymien suhteen on tapahtunut ratkaiseva
 muutos viime kesän alussa, haluan kertoa lyhyesti nykytilanteesta ja
 lähitulevaisuuden tavoitteista.

 Tekeillä on kokonaan uusi lähinnä C-kielellä ohjelmoitava SURVO 84C.
 Siirtymisen olennaisesti tehokkaamman ohjelmontikielen käyttöön
 tulkkaavan Basicin asemasta on tehnyt mahdolliseksi Microsoftin
 uuden C-kääntäjän (versio 3.00) olemassaolo.

 [...]

 SURVO 84C tulee periaatteessa olemaan mahdollinen kaikilla mikro-
 tietokoneilla, joissa on MS-DOS-käyttöjärjestelmä. C-kielisyys
 antaa tilaisuuden harkita myös esim. UNIX-koneiden käyttöönottoa.
 Teen itse ohjelmointityötä tällä hetkellä etupäässä IBM PC:n AT-
 mallilla, joka on nopea ohjelmien kääntämisessä. Toistaiseksi ainoa
 rinnakkaisversio toimii Wangin PC:ssä.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Koko teksti: http://www.survo.fi/publications/SURVO_84C_19851118.pdf 

SURVO 84C oli siis ensimmäinen C-kielellä ohjelmoitu Survo. ESTIMATE
oli sen ensimmäinen tilastollinen moduli (kuten em. tiedotteestakin
selviää), jolla Seppo pani C-kielen (ja itsensä) kovalle koetukselle.
Aivan ensimmäiset kokeilut koskivat itse asiassa DER-modulia, jolla
ESTIMATE huolehtii funktiolausekkeiden symbolisesta derivoinnista.

Yli neljännesvuosisata myöhemmin nuo kesällä 1985 tehdyt ensikokeilut
C-ohjelmointikielen parissa ovat yhä näkyvissä Survon lähdekoodissa,
josta ne ovat Sepon suosiollisella tuella periytyneet Reijo Sundin
vuonna 2009 ideoiman Musteen avoimeen lähdekoodiin. Niinpä Musteen
estimate.c -tiedoston rivillä 1841 lukee: "Derivatives 6.7.85/SM".


 *  *  *   *   *    *

Olen samalla liittänyt julkaisuluetteloon viisi muuta dokumenttia,
joista näkee, millä tavalla (ja vauhdilla) C-kielinen Survo edistyi.
Tässä vielä kaikki kuusi lyhyttä ja tehokasta tiedotetta, jotka on
nyt skannattu ja sijoitettu ajallisesti mahdollisimman oikealle
paikalleen luetteloissa:

Mustonen, Seppo (1985b). SURVO 84:n ystäville, 18.11.1985.
 http://www.survo.fi/publications/SURVO_84C_19851118.pdf 

Mustonen, Seppo (1986). SURVO 84 tutkijan ja suunnittelijan
 työvälineenä, 27.1.1986.
 http://www.survo.fi/publications/SURVO_84C_19860127.pdf 

Mustonen, Seppo (1988a). Brief description of SURVO 84C,
 Version 1, 6 Feb 1988. (7 pp.)
 http://www.survo.fi/publications/SURVO_84C_19880206.pdf 

Mustonen, Seppo (1992c). Survo-ohjelmiston versio 4
 julkistettu, 14.9.1992.
 http://www.survo.fi/publications/SURVO_84C_19920914.pdf 

Mustonen, Seppo (1993b). Brief description of SURVO 84C,
 Version 4.12, 7 Mar 1993.
 http://www.survo.fi/publications/SURVO_84C_19930307.pdf 

Mustonen, Seppo (1994a). Brief description of SURVO 84C,
 Version 4.23, 1 Mar 1994.
 http://www.survo.fi/publications/SURVO_84C_19940301.pdf 

Kaksi viimeistä ovat lähes identtiset, mutta tarkalla silmällä voi
havaita, että uudemmassa on mukana myös korrespondenssianalyysi.
Lähdekoodista selviääkin, että CORRESP-moduli on liitetty mukaan
loppukeväästä 1993. Pienempiä uutuuksia, joita ei ole mainittu,
on versionumeroista päätellen tullut mukaan ainakin toistakymmentä.
Niihin voi edelleen tutustua Survon tai Musteen kyselysysteemistä
avainsanalla NEWS. Kyseisen luettelon korvasi SURVO MM:n myötä
verkossakin julkaistu uutuusluettelo http://www.survo.fi/uutta/ 
tai englanniksi http://www.survo.fi/news 

Musteen osalta uutuuksista tiedottaminen hakee vielä muotoaan.
Asiaan palataan varmasti syksyn 2012 seminaaritilaisuuksissa.
Hyvää kesää kaikille Survon ja Musteen ystäville! :)

- Kimmo Vehkalahti

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.