Re: Voiko Survolla ratkaista

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Reijo Sund
Sähköposti:    -
Päiväys: 2.8.2011 14:18

> Tuli eteen tehtävä, jossa piti laskea työtuntien lukumäärien suhde,
> kun loppusumma on tiedossa. Siis muotoa x*a + y*b = c.
> Ehtona, että x>y. Voiko survolla etsiä ko. x:n ja y:n paria?

Tehtävä on hiukan epätäsmällisesti ilmaistu, mutta jos oletetaan
a, b ja c tunnetuiksi sekä x ja y kokonaisluvuiksi, niin seuraavalla
tavalla voi ainakin kokeilla (annetaan tunnetut tiedot DATAssa
ja etsitään yhtälön "parhaiten" toteuttavaa ratkaisua käymällä
läpi x:n ja y:n kokonaislukuarvot väliltä [1,100]):

..................................
DATA O:(a,b,c) 11,31,148 END / Tällä rivillä tunnetut tiedot

MODEL M
c=x*a+y*b

METHOD=G x=1,100,1 y=1,100,1
ESTIMATE O,M,CUR+2
..................................

PS. Toimii myös Musteessa

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.