Esimerkki DISCOn käytöstä

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Reijo Sund
Sähköposti:    -
Päiväys: 2.8.2010 10:54

Hei!

Valitettavasti Survon mukana tulevat aineistot eivät ole
kovin hyviä esimerkkidatoja DISCOlle. Alla kuitenkin pätkä
toimituskentästäni, jossa on tyypillinen DISCO:n käyttötilanne.
Datassa satojatuhansia rivejä, joissa kaikissa useita viiden
merkin mittaisia muuttujia (diagnoosikoodeja) ja tavoitteena
vähentää radikaalisti diagnoosiluokkien määrää ja samalla
määritellä diagnooseille "tärkeysjärjestys".

Tilanne vastaa periaatteessa CLASSIFYn käyttöä usealle muuttujalle
kerrallaan, mutta DISCOlla ehkä kätevämpää, jos lähtöarvoja ja
luokkia paljon. Vaihtamalla METHOD=EXTRACT:in METHOD=FINDiksi
DISCO etsisi lisäksi muuttujien arvojen tyypillisiä yhdistelmiä.

terv.
Reijo


............................................................................

Esim. DISCOn käytöstä; diagnoosien "remappaus"


Osoitetaan A-maskilla kiinnostuksen kohteena olevat string-muuttujat:
VARS=DG1(A),DG2(A),DG3(A),DG4(A),DG5(A),DG6(A)

Kerrotaan DISCOlle, että katsotaan A-maskilla merkittyjä muuttujia:
BLOCKORDER=A

Tarkastellaan muuttujien sisältöjä ja niiden lukumääriä:
METHOD=EXTRACT

Tulokset tekstitiedostoon:
ITEMOUTFILE=DGLIST.TXT

DISCO DATA

............................................................................
Tekstitiedosto Survo-muotoon ja sopivaan järjestykseen

FILE SAVE DGLIST.TXT TO NEW OBSDG / DELIMITER=TAB
FILE SORT OBSDG BY ORG TO OBSDGLST
............................................................................
Tyhjennetään automaattisesti luodut mappauskoodit

VAR MAP=MISSING TO OBSDGLST
............................................................................
Kopioidaan valmiina olevasta DGLST-tiedostosta mappauskoodeja

MATCH=ORG VARS=MAP
FILE COPY DGLST TO OBSDGLST

............................................................................
Käydään tekemässä tarvittaessa manuaalisia muutoksia

FILE SHOW OBSDGLST

............................................................................
Tallennetaan tehdyt mappauskoodit DGLST-tiedostoon myöhempää käyttöä
varten

FILE COPY OBSDGLST TO NEW DGLST / IND=MAP,0,9999

FILE SHOW DGLST
............................................................................
Viedään mappaustiedot tekstitiedostoon

FILE DEL REMAPDG.TXT
FILE LOAD DGLST TO REMAPDG.TXT / DELIMITER=TAB

............................................................................
Tehdään remappaus

Osoitetaan A-maskilla kiinnostuksen kohteena olevat string-muuttujat:
VARS=DG1(A),DG2(A),DG3(A),DG4(A),DG5(A),DG6(A)

Kerrotaan DISCOlle, että katsotaan A-maskilla merkittyjä muuttujia:
BLOCKORDER=A

Halutaan remapata muuttujien sisältö:
METHOD=REMAP

Mistä tekstitiedostosta mappaustiedot löytyvät:
MAPFILE=REMAPDG.TXT

Mihin tekstitiedostoon remapatut tiedot:
REMAPOUTFILE=REMAP.TXT

DISCO DATA

............................................................................
Remapatut tiedot Survo-muotoon

FILE SAVE REMAP.TXT TO NEW REMAP01 / DELIMITER=TAB

FILE SHOW REMAP01
............................................................................
Mikä dg hierarkkialla funktionaalinen, bipo, päihde, määrittämätön

Päädiagnoosi omaksi muuttujakseen
VAR PAA:2=X1 TO REMAP01

Pienimmän arvon saanut remapattu tieto omaksi muuttujakseen
(mappaus sellainen, että pienin arvo "tärkein")
VARSTAT REMAP01,ANY,MIN / VARS=X1,X2,X3,X4,X5,X6

............................................................................
Tehdään muuttujille tilaa alkuperäiseen aineistoon

VAR PAA:2,ANY:2 TO DATA
PAA=MISSING ANY=MISSING

............................................................................
Kopioidaan tiedot alkuperäiseen aineistoon

MATCH=# VARS=PAA,ANY
FILE COPY REMAP01 TO DATA

FILE SHOW DATA

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.