Selittelypuheenvuoro

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Esko Kaukonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 22.3.2009 12:23

Esityksessäni Survo-seminaarissa 2-ulotteisen mittausmllin kohdalla
oli toimituskenttään unohtunut virheellinen faktorien
korrelaatiomatriisi

MATRIX P ///
1.0 3.0
3.0 1.0

Ajanpuutteen ja henkisen valmistautumattomuuden vuoksi en ollut siellä
varautunut puhumaan tähän liittyvistä aikaisemmista kokeilusta,
joista oli tullut aivan odotusten(i) vastaisia tuloksia.

Havainnollistan asiaa RELIAB-ohjelman avulla.

....................

Tallennetaan havaintomuuttujien korrelaatiomatriisi R, latausmatriisi
L,
faktorien korrelaatiomatriisi P sekä skaalausmatriisi W

MATRIX R ///
1.0000 0.5600 0.4800 0.4000 0.3200 1.9200 1.6800 1.4400 1.2000 0.9600
0.5600 1.0000 0.4200 0.3500 0.2800 1.6800 1.4700 1.2600 1.0500 0.8400
0.4800 0.4200 1.0000 0.3000 0.2400 1.4400 1.2600 1.0800 0.9000 0.7200
0.4000 0.3500 0.3000 1.0000 0.2000 1.2000 1.0500 0.9000 0.7500 0.6000
0.3200 0.2800 0.2400 0.2000 1.0000 0.9600 0.8400 0.7200 0.6000 0.4800
1.9200 1.6800 1.4400 1.2000 0.9600 1.0000 0.5600 0.4800 0.4000 0.3200
1.6800 1.4700 1.2600 1.0500 0.8400 0.5600 1.0000 0.4200 0.3500 0.2800
1.4400 1.2600 1.0800 0.9000 0.7200 0.4800 0.4200 1.0000 0.3000 0.2400
1.2000 1.0500 0.9000 0.7500 0.6000 0.4000 0.3500 0.3000 1.0000 0.2000
0.9600 0.8400 0.7200 0.6000 0.4800 0.3200 0.2800 0.2400 0.2000 1.0000

MATRIX L ///
0.800 0.000
0.700 0.000
0.600 0.000
0.500 0.000
0.400 0.000
0.000 0.800
0.000 0.700
0.000 0.600
0.000 0.500
0.000 0.400

MATRIX P ///
1.0 0.3
0.3 1.0

MATRIX W ///
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1

MAT SAVA R
MAT SAVE L
MAT SAVE P
MAT SAVE W

Ajetaan RELIAB-ohjelma

WEIGHT=W
RELIAB R,L,P,CUR+2

Reliabilities according to models E2 and E3: (weighted by W)
E2: errors do not correlate; E3: errors may correlate.
  1\E2=0.7438    1\E3=0.7438
  2\E2=0.7438    2\E3=0.7438
LOADM RCOV.M,##.###,END+2 / Residual covariance matrix
LOADM RCORR.M,##.###,END+2 / Residual correlation matrix
LIMITS=-0.9,-0.2,-0.1,0.1,0.2,0.9,1 SHADOWS=7,8,1,0,1,8,7

Kun sitten vaihdetaan faktorien korrelaatiomatriisin kertoimien 0.3
paikalle esimrkiksi jopa (virheellinen) 3.0,
niin saadaan aivan sama tulos!!!

Haluan siis sanoa, että tällaisen mittausmallin tapauksessa
faktorien välisellä korrelaatiolla ei ole vaikutusta
FAKTORIKOHTAISIIN skaalan (skaalojen) reliabilitettikertoimiin.

Faktorien korrelaatiomatriisin ongelma paljastuu tietysti summaskaalan
arvosta, kun ajetaan RELIAB-ohjelma ilman skaalausta W-matriisilla,
mutta se on toinen juttu.

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.