Re: Survo-ristikon vaikeusaste

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 12.9.2008 10:52

Olen kuvannut Survo-ristikoiden vaikeusasteen arviointitapaa
teksteissä

http://www.survo.fi/ristikot/vaikeusarvio.html 
ja
http://www.survo.fi/papers/ristikot.pdf  (sivulla 11).

Koska näppärät ratkaisijat saattavat keksiä vaikeillekin ristikoille
yllättävän yksinkertaisia ratkaisuja, mikään systemaattisella
tavalla määritelty mitta ei voi olla muuta kuin suuntaa antava.

Kokemusteni perusteella käytössä oleva vaikeusastearvio kuvaa
tehtävän vaikeutta silloin, kun kun ratkaisun yhteydessä samalla
todistetaan, että ristikolla on vain yksi ratkaisu.
Tällöin vaikeusaste ehkä kertoo jotain keskimääräisestä ratkaisu-
ajasta.

Vajaa kaksi vuotta sitten järjestetyssä Survo-ristikoiden pikapeli-
kilpailussa

http://www.survo.fi/arkisto/001067.html 

jossa kilpailijan tuli ratkaista mahdollisimman nopeasti kymmenen
satunnaisesti valittua, avointa 4x4-ristikkoa, parhailla kilpailijoilla

http://www.survo.fi/arkisto/001105.html 

suoritusajat vaihtelivat yhden ja kahden minuutin välillä
yksittäisissä ristikoissa.
Nopeus johtuu siitä, että avoimilla, yksikäsitteisesti ratkeavilla
Survo-ristikoilla rakenne on suosiollinen ns. vaihtomenetelmälle

http://www.survo.fi/ristikot/vaihtom.html 

eli se on täsmennetty muoto yleisestä periaatteesta "pienet luvut
pienten summien risteyksiin ja suuret suurten summien risteyksiin".
Näin menetellen ei kuitenkaan ratkaisun yksikäsitteisyyttä kyetä
yleensä näkemään.

Tähän mennessä olen laatinut yli 300 erillistä Survo-ristikkoa, joita
esitetään paitsi Survon sivuilla
http://www.survo.fi/ristikot/index.html 
myös mm. Ilta-Sanomissa, Yliopisto-lehdessä ja Sydän-Hämeen Sanomissa.
Olen pitänyt huolta siitä, että tehtävillä on yksikäsitteinen
ratkaisu. Vain muutamassa Survon sivuilla esitetyssä tehtävässä on
kohteena ollut ristikko, jolla on useita ratkaisuja; tällöin on kysytty
erilaisten ratkaisujen lukumäärää.

Lisäksi Survossa /PUZZLE-komennolla pääsee ratkaisemaan pikapelejä
ja osoitteessa
http://www.survo.fi/swap/ristikot.html 
on Java-sovelma, joka tarjoaa "miljoonia" tehtäviä ratkaistavaksi
vaihtomenetelmällä.

Seppo Mustonen

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.