F1-kausi alkanut Survossa

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 2.5.2008 10:07

Kerroin jo aikaisemmassa viestissäni 11.4.2008 (Googlaamista Survolla)
F1-napin valjastamisesta entistä monipuolisempaan käyttöön.
Survo-risteilyllä ja -seminaarissa käytyjen keskustelujen pohjalta
F1-alkuiset toiminnot ovat versiosta 2.54 lähtien seuraavat.

Verkkohakuihin käyvät yhdistelmät:

F1 G Google
F1 g Google (hieman epätarkemmin)
F1 S Google+Survo
F1 W Wikipedia
F1 D sanakirja

Niissä tulee ensin viedä kohdistin hakusanan kohdalle tai kahden
hakusanan yhdistelmän tapauksessa sanojen väliin tai maalata hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella monisanainen yhdistelmä. F1 G etsii
ensisijaisesti hakusanayhdistelmää tarkasti ja F1 g epätarkemmin
välittämättä sanojen järjestyksestä. F1 S taas googlaa kaikki
hakusanojen ja sanan Survo yhdistelmät, jolloin tämä on hyvin
kattava tapa löytää Survon toimintoja. Osoittamalla esim.
sanaa Multivariate ja painamalla F1 S saa mm. linkkejä juttuihin,
joissa Survoa on käytetty monimuuttujamenetelmien yhteydessä.

Kutakin näistä F1-yhdistelmistä vastaa tietty verkko-osoitteen
alku ja sitä voi muutella lisäämällä seuraavanlaisia rivejä
SURVO.APU-tiedostoon:

F1-yhdistelmä   SURVO.APU
 F1 g       google=http://www.google.com/search?q= 
 F1 W       wiki=http://en.wikipedia.org/wiki/ 
 F1 D       dict=http://www.thefreedictionary.com/ 

Yllänäkyvät ovat oletusasetuksia.

Näiden lisäksi jokainen käyttäjä voi lisätä SURVO.APU-tiedostoon
kymmenen omaa hakutapaa riveinä web0, web1, web2,..., web9, joita
vastaavat F1-yhdistelmät F1 0, F1 1, F1 2,..., F1 9.

Esim. toimituskenttään kirjoitetulla komennolla
SYSTEM web1=http://www.youtube.com/results?search_query= 
asetetaan tämänhetkisestä Survo-istunnosta pääsy YouTube-sivustolle.
Tällöin osoittamalla toimituskentässä sanaa Sibelius ja painamalla
F1 1 saa valittavaksi satoja videoita Sibeliuksen musiikista.
Saman YouTube-asetuksen saa pysyvästi talletetuksi komennolla
SYS  web1=http://www.youtube.com/results?search_query= 

Haut voi määritellä vielä täsmällisemmin antamalla esim.

web7=http://www.google.fi/search?q=||survo||+||%22 

jossa || erottelee seuraavat osat:

http://www.google.fi/search?q=  hakuosoitteen alku (muotoa http://)
survo               lisähakusana
+                 hakusanojen erotin
%22                "lainausmerkki"

"lainausmerkki" on merkkijono, joka pannaan koko hakusanayhdistelmän
alkuun ja loppuun. Google käyttää sisäisesti merkintää %22
lainausmerkille ", jolloin haetaan ensisijaisesti hakusanojen
täsmällistä yhdistelmää. Tällöin F1 7 olisi F1 S hieman täsmennettynä.

Vastaavasti SURVO.APU-tiedostossa annettu
web0=http://fi.wikipedia.org/wiki/|| ||_
veisi painalluksin F1 0 suomenkieliseen Wikipediaan.

web-rivien määrittelyssä oletusasetukset ovat: lisähakusanaa ei ole,
hakusanojen erotin on +, "lainausmerkkiä" ei tarvita.

Uuden vaihtoehdon lisäämiseksi kannattaa ensin mennä ao. verkkosivulle
normaalisti selaimella ja poimia sieltä sivun osoite leikepöydän kautta
toimituskenttään.

          * * *

Myös muita kuin verkkohakuihin liittyviä F1-yhdistelmiä tullaan
tekemään. Tällä hetkellä on käytettävissä seuraavat:

F1 F1: Survon oman kyselyjärjestelmän aloitus

F1 O:
Tämä avaa kohdistimen osoittaman toimituskenttään polkunimellä
ilmaistun tiedoston sillä ohjelmalla, joka Windowsin asetuksissa
on valittu ko. ohjelmatyypille. Ei siis ole tarvetta erikseen
käyttää /OPEN-sukroa tai lisätä OPEN.SYS-tiedostoon uusia
tiedostotyyppejä.
(Tämä lisäys vastaa samaa, mitä Kimmo on äskettäin toteuttanut DD:hen.)

F1 L:
luettelee aakkosjärjestyksessä tämänhetkisen toimituskentän kontrolli-
sarakkeessa esiintyvät merkit. Merkit kirjoitetaan nykyisen rivin
alapuolelle syntyvälle uudelle riville. Tästä on hyötyä mm.
katsottaessa, mitkä kirjaimet ovat vapaana rivitunnuksiksi.

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.