Tiedoksi Tilastopäivistä

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Marjut Schreck
Sähköposti:    -
Päiväys: 29.4.2008 10:27

Tilastopäivät 2008

Tilastopäivät 2008 järjestetään Helsingissä
(Ilmarinen, Ruoholahti, Porkkalankatu 1)
19. - 20.5.2008

Effectiveness in Health Research

Seminaarin tavoitteena on tuoda esiin vaikuttavuuden arvioinnin
menetelmiä ja käsitteitä hoitotoimen

1. Käsiteanalyysi - mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan ja mikä on
mittaamisen validiteetti?

2. Tilastollisen päättelyn rooli toisaalta yksilötason hoitotoimien ja
toisaalta väestötason interventioiden vaikuttavuuden arvioinnissa
sekä satunnaistetuissa että havainnoivissa tutkimuksissa.

3. Sovellukset ja esimerkit, ml. rekisteriaineiston käyttö
vaikuttavuustutkimuksessa.

4. Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet ja mahdollisuudet
terveystutkimuksissa.

Seminaarin pääluennoitsijat ovat professori Sharon-Lise Normand
(Harvard University) Yhdysvalloista


Lisätietoja antavat ohjelmatyöryhmän jäsenet:

Tuula Lehikoinen, Kuntoutussäätö, Tilastoseura,
tuula.lehikoinen[at]kuntoutussaatio.fi

Mervi Eerola, Helsingin yliopisto, KTL, mervi.eerola[at]ktl.fi

Reijo Sund, Stakes, reijo.sund[at]stakes.fi

Lauri Tarkkonen, Helsingin yliopisto, lauri.tarkkonen[at]helsinki.fi

Ilmoittautumislomake:
https://kampela.it.helsinki.fi/elomake/lomakkeet/7816/lomake.html

Program Monday 19.5.2008

8.00-9.00 Registration and coffee

9.00-9.15 Opening

      Healt Technology Assessment

9.15-11.00 Statistical Issues for Assessing the Impact of New Health
      Technologies
      Professor Sharon-Lise Normand, Harvard Medical School

11.00-11.30 Evidence-based Decision Making in Health Care
      Doc. Antti Malmivaara, National Research and
      Development Centre for

 11.30-12.30 Lunch

       Challenges

 12.30-13.30 Longevity - Up or Down?
       Professor Juha Alho, University of Joensuu

 13.30-14.30 Challenges in Estimating Effectiveness in Health Research
       Professor Anders Foldspang, University of Aarhus

 14.30-15.00 Coffee

       Examples

 15.00-15.40 Physical Activity and Obesity in a Finnish Twin Cohort
       Prof. Jaakko Kaprio, University of Helsinki/KTL
       Prof. Urho Kujala, University of Jyväskylä

15.40-16.20 Evaluation of the Finnish National Diabetes Prevention
      Programme FIN-D2D
      Doc. Markku Peltonen, National Public Health Institute (KTL)

16.20-16.30 Comments: Sharon-Lise Normand, Anders Foldspang

16.30- Meetings

19.00- Dinner, Boathouse, HSS (Liuskasaari)


Tuesday 20.5.2008

8.00-9.00 Contributed papers

9.00-9.15 Coffee

      Quality

 9.15-9.30 Timo Aro, Chief Operating Officer

      Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company

9.30 -11.00 Estimating Quality of Hospital Care: Issues and
      Applications
      Professor Sharon-Lise Normand

11.00-11.40 Assessing the Effectiveness of Treatment Episodes Using
      Register-Based Data
      Unto Häkkinen and Reijo Sund,
      National Research and Development Centre for
      Welfare and Health (Stakes)

11.40-12.00 Comments: Constantine Gatsonis, Brown University

12.00-13.00 Lunch

      Challenges

13.00-14.00 The Ethics of Noncommitment in Health Care
      Professor Pekka Sulkunen, University of Helsinki

14.00-15.00 Strategies for Estimating Outcome in Rehabilitation
      Professor Anders Foldspang

15.00-15.30 Coffee

      Summing up

15.30-16.30 Panel Discussion

16.30-17.00 Poster/oral presentation session award, Törnqvist-award

17.00-17.30 Closing of the meeting

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.