Parittaisen datan testaamisesta

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Petri Palmu
Sähköposti:    -
Päiväys: 15.11.2007 15:56

Moi,

Tällainen tilastotieteellinen kysymys tuli esiin:

Onko olemassa standardilähestymistapaa
pieneen (n < 30) aineistoon, joka on tavallaan parittainen
(matched case control, iän mukaan),
mutta jossa jokaista tapausta (C) vastaakin kaksi verrokkia (V). Kyse
on eri henkilöistä C ja V seteissä.
Selitettävä muuttuja Y olisi suhdeasteikollinen jatkuva muuttuja.
Pareja on m (~10) kappaletta. Puhtaan mittausvirheen voi olettaa
nollaksi.

Aineiston rakenne parittaisen vertailun näkökulmasta:
hav    Y_C   Y_V1  Y_V2
1
2
.
.
m

(V1, V2 ovat verrokkisettejä)

Jos verrokkeja olisi yksinkertainen määrä tapauksia kohden, niin
paired sample t-test tai Wilcoxon testi olisivat kaiketi
ensimmäisiä vastauksia.

Enemmän dataa on toki parempi, mutta miten tuota tuplaverrokkidataa
voisi hyödyntää tehokkaimmin?

Ainakin Y_V1 ja Y_V2 arvoista voisi ottaa keskiarvon ja käyttää tätä
keskiarvoa uutena muuttujana Y_V (ja tehdä sitten t-test tai wilcoxon).

Voisi myös ajatella, että iän (joka on merkittävä vaihtelun lähde)
vaikutuksen puhdistaisi regressiomallilla, jolloin n = 3*m,
mutta silloin ei enää ole kyseessä parittainen vertailuasetelma (josta
hyöty alunperin on ajateltu saavutettavan).

Vielä tulee mieleen jonkimoiset simulointi- tai
uudelleenotantamenetelmät. Ei liene järkeä, että tekisi
Y_C:stä ikään kuin kopion lisäten kopioon satunnaisvaihelukomponentin
tai jotain periaatteessa vastaavaa (näin tulisi 2*m parittaista
vertailua). Enpä ole esim. tuohon openBUGSiin (joka muuten toimii
kivasti Survo+R yhteistyöllä) vielä ehtinyt perehtyä niin hyvin, että
siltä suunnalta olisi ratkaisuvaihtoehto käsillä :)

t. Petri

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.