Survo-ristikot: S(4,5)=257772

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 17.10.2007 13:12

Olen nyt saanut lasketuksi uudella ratkaisuohjelmallani SP_SOL
avoimien, yksikäsitteisesti ratkeavien 4x5-Survo-ristikoiden
lukumääräksi S(4,5)=257772, mikä vastaa aikaisempia arvioita.
Laskenta tapahtui noin viikon kuluessa ja käytin siinä
samanaikaisesti myös muutamia vanhempia koneitani.
Jos olisin tehnyt koko työn pelkästään uusimmalla, nopeimmalla
koneellani, aikaa olisi kulunut yhtäjaksoisesti noin 15.5
vuorokautta.

Koska 15.5(vrk:sek)=1339200 ja sama ohjelma laskee luvun S(4,4)
37 sekunnissa, työmäärä kasvatettaessa 4x4-taulukkoa yhdellä
vaivaisella rivillä kasvaa yli 36000-kertaiseksi.

Jos vastaavasti nyt tähdättäisiin lukuun S(5,5), laskenta-aika
tälläkin ohjelmalla olisi ainakin 36000*15.5=558000 vuorokautta
eli 558000(vrk:vuosi)=1528 vuotta, mutta todellisuudessa
vielä sitäkin enemmän.

On siis todettava, että tarvitaan todella vielä paljon parempia
ratkaisualgoritmeja, jotta voisi edes haaveilla luvun S(5,5)
laskemisesta, vaikka itse luku on ehkä vain joitakin miljoonia.

Tunnettujen S(m,n)-arvojen taulukko on nyt tällainen:

m/n    2   3   4   5   6   7   8   9
 2    1   18   62  278  1146  5706 28707 154587
 3    18   38  583  5337 55815
 4    62  583  5327 257772
 5   278  5337 257772
 6   1146 55815
 7   5706
 8  28707
 9  154587

Oma haasteensa on yrittää edes karkeasti mallintaa
esim. näiden lukujen asymptoottista käyttäytymistä
tämän aineiston avulla.

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.