LINEINS rivien systemaattiseen lisäämiseen

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 16.6.2006 8:30

Jossain kevään seminaarikeskustelussa tuli esille ajatus uudesta
komennosta, jolla tietty rivi lisätään useaan kohtaan toimituskentässä
samanaikaisesti.
Kyseessä on tavallaan "vastamyrkky" LINEDEL-komennolle, jolla
rivejä poistetaan tukuttain erilaisilla säännöillä.

Olen nyt alustavasti toteuttanut LINEINS-komennon ja tein siitä
myös Flash-demon
www.survo.fi/flash/f_lineins.html 
jotta voitte heti nähdä, mistä tarkemmin ottaen on kysymys.
LINEINS tulee olemaan saatavilla versiosta 2.39 lähtien.

Tässä lyhyt kuvaus eri käyttötavoista:

LINEINS L1,L2,k,L3  ;
lisää rivin L3 uutena rivinä kunkin riveistä L1+k,L1+2*k,...,L2 perään,
siis k rivin välein.
LINEINS L1,L2,TEXT,L0,L3
lisää rivin L3 jokaisen sellaisen rivin perään, jonka osana esiintyy
rivillä L0 oleva teksti.
LINEINS L1,L2,TEXT-1,L0,L3
lisää rivin L3 jokaisen sellaisen rivin ETEEN, jonka osana esiintyy
rivillä L0 oleva teksti.

TEXT-parametri voi esiintyä  muodoissa TEXT-k, TEXT+k, missä
k=1,2,3,... ja ilmaisee montako riviä ennen tai jälkeen kutakin
kohderiviä rivi L3 lisätään.

LINEINS L1,L2,CONTROL,<merkki>,L3
lisää rivin L3 jokaisen sellaisen rivin perään, jonka kontrollisarakkeessa
on <merkki>. Myös CONTROL-parametri voi esiintyä muodoissa
CONTROL-k ja CONTROL+k.

Kaikissa LINEINS-komennoissa L3 voidaan korvata muotoa L3:L4 olevalla
parametrilla. Silloin lisättävä rivi vaihtelee systemaattisesti niin,
että järjestys on L3,L3+1,..,L4,L3,L3+1,...,L4,L3,L3+1 jne.
Näin siis esim. kaksi toimituskentässä olevaa rivittäistä listaa
saadaan yhdistetyksi lomittaen.

Kuuntelen mielelläni mahdollisia lisätoivomuksia tästä aiheesta.

Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.