Survo-ristikoita esittelevä teksti

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 1.6.2006 16:58

Olen kirjoittanut Survo-ristikoita esittelevän tekstin, joka
löytyy näiltä sivuilta nimellä
www.survo.fi/papers/ristikot.pdf 

Kyseessä on alustava luonnos. Se sisältää myös joitain uusia
Survo-ristikoita ratkaistavaksi.

Kiitän erityisesti Petteri Kaskea, Olli Mustosta, Anna-Riitta Niskasta,
Reijo Sundia ja Kimmo Vehkalahtea, joiden malliratkaisuja ym. olen
saanut käyttää tämän jutun teossa. Reijolta on oma liitteensä, jossa
analysoidaan hyvin survomaisin keinoin avoimia 3x3-ristikoita.

Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.