SURVO-ristikoita ratkaistaviksi

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 12.4.2006 16:59

Tässä neljä uutta SURVO-ristikkoa ratkaistavaksi.

Aluksi on kaksi 2 x 10 -ristikkoa, joista ensimmäinen on selvästi
helpompi, vaikka siinä on valmiiksi annettuna vain 4 lukua, kun
jälkimmäisessä niitä on 6.
Kolmas (3 x 7 -ristikko) on vielä hieman hankalampi ja
neljäs (4 x 6 -ristikko) on näistä varmaan vaikein.

Jokaista ristikkoa on täydennettävä siten, että m x n -ristikkoon
tulevat kokonaisluvut 1,2,...,m*n (siis jokainen näistä luvuista
kertaalleen) niin, että annetut rivi- ja sarakesummat pätevät.

Ristikkoja on mukava käsitellä Survon toimituskentässä käyttäen
editoriaalista laskentaa ja kopioimalla pelitaulukkoa vaihe vaiheelta
esim. hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. Hankalammissa vaiheissa
saattaa olla hyötyä myös COMB-operaatiosta muodossa

COMB P,CUR+1 / P=PARTITONS,N,M DISTINCT=1 MAX=K

joka luettelee kaikki tavat, jolla luku N voidaan lausua
M erisuuruisen luonnollisen luvun summana niin, että suurin niistä on
korkeintaan K.

SURVO-ristikko 1:

 *  *  7  *  *  *  *  8  *  * 55
 * 13  *  *  *  *  *  *  * 16 155
22 18 22 30 12 24 18 25 14 25

SURVO-ristikko 2:

12  *  *  * 19  *  * 10  *  * 106
 *  *  *  *  * 17  *  * 14  8 104
16 22  6 25 39 20 24 12 23 23

SURVO-ristikko 3:

10  *  *  * 12  2  * 63
 * 17  * 11  *  3  6 89
19  *  5  *  *  *  * 79
49 41 32 30 27 18 34

SURVO-ristikko 4:

 * 23  *  1  * 18 93
 2  *  3  * 16  * 67
 * 10  *  * 13  * 67
15  * 11 14  *  8 73
46 61 39 42 45 67

Olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisten päättelypolkujen
kautta pääsette tulokseen.
Kuvatkaa siis ratkaisutapanne perusteluineen ja eri vaiheineen
lähettäessänne ne tänne Survo-keskusteluun tai minulle
henkilökohtaisena viestinä. Jokaista tehtävää ei tietenkään
tarvitse selvittää.

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.