MCA "pistemäärät"

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Petri Palmu
Sähköposti:    -
Päiväys: 19.2.2006 0:43

Moi,

Minulla on joukko kaksiarvoisia (1/0) muuttujia, joiden välisiä
yhteyksiä analysoin moniulotteisella korrespondenssianalyysilla.
Näyttäisi siltä, että informaatiota olisi perusteltua tiivistää pariin
kolmeen dimensioon. Jäin pohtimaan "korrespondenssipistemäärien"
laskemisen mahdollisuutta. Mitä asioita tässä olisi huomioitava esim.
verrattuna faktorianalyysiin? Esim. eikö luokitteluasteikon muuttujilla
tai niistä muodostetulla mittausmallilla ole jonkinlainen
reliabiliteetti olemassa?

"Pistemäärien" (tai miksi niitä nyt kutsuu...) laskeminen ei taida mennä
suoraan LINCO operaatiolla. Intuitioni sanoo, että pistemäärät olisi
laskettavissa MCA:n koordinaateista (Dim1,...), jotka liittyvät ao.
havaitun muuttujan X1,X2,... luokkiin. Tosin tämä voi olla ihan
metsässä...

Ja yleisemmässä tilanteessa luokittelumuuttujalla on >2 arvoja.
t. Petri

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.