Re: vanhojen toimituskenttien yhdistäminen

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 2.10.2005 22:19

Tässä olisi pari ehdotusta:

INDEX *.EDT END+2 / FORMAT=BARE
REPLACE "SHOW ","MOVE 1,100,1,100 FROM " C
REPLACE ".EDT "," TO END+2" C

Otetaan siis suppeamuotoinen listaus hakemiston toimituskentistä
ja varustetaan kukin niistä MOVE-komennolla, joka tuo rivit (ja
sarakkeet) 1-100 nykyisen kentän loppuun. Sitten vain aktivoidaan
MOVE-komennot ja lopuksi talletetaan nykyinen kenttä jollain nimellä.
Siitä on aluksi syytä tehdä tarpeeksi suuri (esim. REDIM 25000 100).
Homma on tarvittaessa toistettava hakemistokohtaisesti.

Heikkoutena tässä on, että MOVE ei siirrä varjomerkkejä. Niiden
mukaan saamiseksi voi tehdä sukron, joka käy läpi tuon listauksen
toimituskentistä ja lataakin jokaisesta rivit nykyisen kentän lopussa
SHOW-komennolla, esim. SHOW VANHA{act}L1,100  {R}{exit} jne.

- Kimmo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.