Excel-taulut Survo-datoiksi R:n avustuksella

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Petri Palmu
Sähköposti:    petri.palmu'at'helsinki.fi
Päiväys: 10.9.2005 0:11

Moi,

Näyttää siltä, että R:ää välikätenä hyödyntäen Excel-formaatissa
olevat tiedostot voidaan (tauluittain) siirtää ensin R-objektiksi
ja sitä kautta Survon .svo tiedostoksi. Tähän tarvitaan R:n
paketti "RODBC".

Pieni esimerkki:

Olkoon alla olevan tyyppinen (pätkä tämän vuoden
100 m maailmantilastosta) tallettu Excel-tiedostona
"100m.xls" :

 Mark Wind Athlete    Nat Venue           Date
9.77 1.6 Asafa Powell JAM Athína (Olympic Stadium)  14.6.2005
9.88 0.4 Justin Gatlin USA Helsinki          7.8.2005
9.94 1  Leonard Scott USA London (CP)        22.7.2005
9.96 1  Marc Burns  TRI Port-of-Spain       25.6.2005


Luodaan R-koodi, jolla otetaan yhteys ko. excel-fileen ja
tuodaan se R:n workspaceen

SAVEP CUR+1,CUR+12,XLS.r
library(RODBC)
# Luodaan yhteys Excel-tiedostoon
channel <- odbcConnectExcel("100m.xls")
print(" Tässä Excel-tiedoston sisältöä ")
sqlTables(channel)
# Luetaan Excelin "Taul1" R-objektiksi
sh1 <- sqlFetch(channel, "Taul1")
# Talletetaan tab-delimited muotoon ks. args(write.table)
write.table(sh1,"100meters.txt", sep="\t",quote=FALSE,row.names=FALSE)
print(" "); print(" Aineisto R-objektina")
print(sh1)


...............
R-skriptin ajo ...
/SR XLS.r

..ja tulostus:
[1] " Tässä Excel-tiedoston sisältöä "
         TABLE_CAT TABLE_SCHEM TABLE_NAME  TABLE_TYPE REMARKS
1 C:\\SURVO\\R\\DBMS\\100m    <NA>   Taul1$ SYSTEM TABLE
2 C:\\SURVO\\R\\DBMS\\100m    <NA>   Taul2$ SYSTEM TABLE
3 C:\\SURVO\\R\\DBMS\\100m    <NA>   Taul3$ SYSTEM TABLE
[1] " "
[1] " Aineisto R-objektina"
  Mark Wind    Athlete Nat           Venue    Date
1  9.77  1.6 Asafa Powell JAM AthÝna (Olympic Stadium) 2005-06-14
2  9.88  0.4 Justin Gatlin USA         Helsinki 2005-08-07
3  9.94  1.0 Leonard Scott USA        London (CP) 2005-07-22
4  9.96  1.0  Marc Burns TRI       Port-of-Spain 2005-06-25

Warning message:
closing unused RODBC handle 1

....................
Lopuksi siirretään .txt-tiedosto Survo-dataksi
FILE SAVE 100meters.txt TO NEW WL100
DELIMITER=TAB
..................
FILE LOAD WL100,CUR+1
DATA WL100*
  Mark Wind Athlete    Nat Venue          Date
  9.77  1.6 Asafa Powell  JAM AthÝna (Olympic Stadium) 2005-06-14
  9.88  0.4 Justin Gatlin USA Helsinki         2005-08-07
  9.94  1.0 Leonard Scott USA London (CP)       2005-07-22
  9.96  1.0 Marc Burns   TRI Port-of-Spain      2005-06-25


Sukrona homma menisi aika näppärästi, eikä tarvitsi pahemmin
kajota Exceliin (tallettaa sarkainerotettuna tms. txt-tiedostona).

Olisi kiva kuulla mahd. näkemyksiä siitä, miten
R:n avulla voisi rakentaa relaatiotietokantoja (sql:n avulla),
suorittaa kyselyjä ja tehdä analyyseja (esim. Access)
tietokannoista.

t.Petri

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.