Isojen ja pienten kirjaimien konvertointi

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Petri Palmu
Sähköposti:    -
Päiväys: 6.9.2005 14:44

Terve,

Tiedustelisin, että mitkä ovat Survon tavat suorittaa merkkien
upper/lowercase konvertointeja? Toimintoa voisi soveltaa
toimituskentässä olevan tekstin (blokin), .txt tai muun yleisen
formaatin ja tietenkin Survon datatiedostossa oleviin
(string-)muuttujien kohdalla.

"case-insensitiivisyyttä", tarvittaisiin mm., jos laskee FILE AGGR:n
avulla vaikkapa raakatekstissä esiintyvien erilaisten sanojen
esiintymisfrekvenssejä. (Muokkaamalla vapaamuotoisen tekstin
TRIM,a,b,1 avulla pinoksi yksittäisiä sanoja ja tallettamalla se
dataksi).

Mainittakoon, että R:ssä data.freimeihin voi soveltaa
tolower/toupper -funktiota.

t. Petri

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.