Re: Cluster analyysin kaytto?

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 28.4.2005 11:15

Pirjo kirjoitti 25.4.2005 12:31 :

>Minulla on kayttaytymispiirteita kuvaava aineisto. Haluaisin jakaa
>koehenkilot kolmeen ryhmaan testipistemaarien mukaan. Olen kayttanyt
>aineiston jakamisessa Cluster analyysia (koehenkiloita noin 60). Onko
>kayttamani menetelma koehenkiloiden ryhmittelyyn oikea? Vai
>millaisilla
>menetelmilla koehenkiloiden ryhmittely on tapana toteuttaa.
> 

Mielestäni on antamiesi tietojen perusteella mahdoton sanoa mitään
ehdotonta ryhmittelyanalyysin (cluster analysis) käytöstä.
Sinun tulisi esitellä tutkimustilanteesi ja näyttää aineistosi
suoraan jollekin tilastollisia menetelmiä tuntevalle henkilölle.

-Seppo Mustonen

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.