Re: Survo käyttäjän holhoojana

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Pauli Posti
Sähköposti:    pauli.posti'at'kolumbus.fi
Päiväys: 11.3.2005 9:05

Seppo Mustonen kirjoitti 10.3.2005 18:55 :

>Asteikkotarkkailusta on hyötyä myös muutenkin mm. STAT-operaatiossa,
>koska STAT osaa suhtautua tällöin järkevällä tavalla siihen, mitä
>yhteenvetoja se kustakin muuttujasta tekee.
Olisi mukava tietää, ketkä jo tällä hetkellä
>hyödyntävät näitä Survon ominaisuuksia ja onko ehdotuksia uusista
>tarkkailukeinoista tai -tilanteista.

Seuraava on STAT:in ja *=8obs:n ylistykseksi. Tämän on tietysti
itsestään selvää 'survolaisille', mutta itsestään selvää on ainakin
minulle, että jokaisen datan yhteydessä minulla on STAT-komento.
Sählään jatkuvasti näiden faktoripistemuuttujien kanssa.  Siispä
pieni, minulle iso, esimerkki: STAT sanoo, että
" mean=0.00 stddev=0.93 skew=0.13 kurt=-1.43
0.95 confidence interval for mean: low=-0.07 up=0.07 ".
Siis hyvältä näyttää, mean ja stddev ok, sen psykologikin ymmärtää.
Vaan kun asiat eivät välttämättä ole hyvin, sanoisi tilastomies
suoralta kädeltä. Siis ilman *=8obs:kin. Mutta kun on tuo OBS!,
niin näkee 'silmällä', että jakauma sattumoisin on selkeästi
kaksihuippuinen. SURVO siis varoitti, hienovaraisesti: 'You perhaps
have a problem,... it's up to you'.
En tullut 'holhouksesta' lainkaan vihaiseksi!

terv. Pauli Posti

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.