Eri suurten otosten vertailu?

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Sinikka
Sähköposti:    -
Päiväys: 23.2.2005 13:26

Teen vaitoskirjaa (talla hetkella Englannissa) ja minulla on ongelmia
eri suurten ryhmien vertailussa. Tutkimuksessani on kolme eri
vammaisryhmaa (N = 75, N = 23 ja N = 16). Olen tehnyt jokaiselle
ryhmalle kolme testia, joiden korrelaatiota vertailin kunkin ryhman
sisalla. Olen kayttanyt nonparametrisia testeja analysoinnissa.
Huomasin, etta suurimmassa ryhmassa (N = 75) tuloksesta tulee
merkittava huomattavasti pienemmalla rho-arvolla kuin kahdessa
pienemmassa ryhmassa. Eli sama rho antaa toisessa ryhmassa
tilastollisesti merkittavan korrelaation testien valilla ja toisessa
ei. Voinko siis muokata jotenkin dataa, jotta ryhmakoot olisivat
vertailukelpoisia? Sama ongelma tulee myos esille, kun yritan vertailla
ryhmien suoriutumista keskenaan. Parittaisessa vertailussa
(Mann-Whitney U -test) pienempi U-arvo antaa tilastollisesti
merkitsevan tuloksen, jos toisena osapuolena on ollut iso ryhma (N=75)
verrattuna, jos vertaan kahta pienta ryhmaa keskenaan.

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.