inverse of Mills' Ratio

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Erkki Laukkanen
Sähköposti:    erkki.laukkanen'at'sak.fi
Päiväys: 11.11.2004 12:02

Mallitan koulutuksen tulovaikutusta aineistolla,
jossa osalla on tuloja, osalla ei. Jotta tulovaikutus tulisi
oikein estimoiduksi, lopulliseen tulomalliin on sisällytettävä
valikoitumisharhaa korjaava muuttuja, inverse of Mills' Ratio,
jonka taloustieteen sanakirja määrittelee seuraavasti:

"The inverse Mills ratio is Usually denoted l(Z),
and defined by l(Z)=phi(Z)/PHI(Z), where phi() is the
standard normalpdf and PHI() is the standard normal cdf."

Eräissä ohjelmissa, kuten LIMDEP ja FVIEW, sen laskemiseksi
on valmiit proceduurit. Mutta miten sen tekisi SURVOlla?

Erkki Laukkanen

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.