Matriiseilla operointia (Viikon Vinkeimpiä #4)

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 20.10.2004 10:42

Tämä juttu kuuluu joulukuun 2003 alussa aloittamaani jatkosarjaan
"Viikon Vinkeimpiä".

Tällä kertaa operoidaan hieman matriisien kanssa.

Erääseen kokeeseen liittyen on saatu oheinen faktorimatriisi:

LIMITS=-0.701,-0.301,0.3,0.7,1 SHADOWS=7,1,0,1,7 SUMS=2
LOADM AKOE4F,12.123,CUR+2
(valitettavasti värit eivät välity verkkoon - väliäkö sillä)
F*Transformation_matrix
       F1   F2   F3   F4   F5 Sumsqr
A01    0.767 -0.048 -0.001 -0.006 0.020 0.590
A02    0.789 0.023 0.026 0.008 -0.014 0.624
A03    0.756 0.018 -0.038 -0.023 0.025 0.575
A04    0.743 -0.053 -0.026 -0.011 -0.024 0.556
A05    0.660 -0.004 -0.018 -0.013 0.025 0.437
A06    0.701 0.019 -0.051 -0.037 0.028 0.496
A07    0.695 0.057 0.033 0.067 -0.049 0.495
A08    0.660 0.488 0.003 0.000 0.024 0.674
A09    0.579 0.573 0.022 0.050 -0.012 0.666
A10    0.630 0.517 0.020 -0.037 0.049 0.669
A11    0.559 0.523 -0.008 -0.188 -0.042 0.624
A12    0.588 0.524 -0.055 -0.235 0.020 0.679
A13    0.626 0.513 -0.041 -0.173 -0.064 0.691
A14    0.599 0.513 -0.038 -0.168 -0.036 0.654
A15    0.605 0.506 -0.020 -0.213 -0.022 0.668
A16    0.522 0.533 0.063 -0.206 -0.018 0.603
A17    0.519 0.531 0.126 -0.183 -0.003 0.601
A18    0.492 0.553 0.026 -0.228 -0.009 0.600
A19    0.494 0.472 0.101 -0.114 -0.021 0.490
A20    0.520 0.513 0.053 -0.221 -0.046 0.588
B01    0.023 0.397 -0.595 0.179 -0.183 0.578
B02    0.005 0.437 -0.613 0.201 -0.167 0.635
B03   -0.000 0.408 -0.608 0.132 -0.174 0.583
B04    0.037 0.402 -0.604 0.192 -0.177 0.596
B05    0.001 0.441 -0.577 0.215 -0.173 0.604
B06   -0.020 0.685 -0.189 0.024 -0.168 0.535
B07   -0.017 0.669 -0.172 0.070 -0.150 0.505
B08    0.029 0.550 -0.215 0.100 -0.246 0.421
B09   -0.012 0.640 -0.100 0.019 -0.186 0.454
B10    0.023 0.653 -0.146 0.079 -0.110 0.466
C01   -0.229 -0.026 0.664 0.173 0.390 0.677
C02   -0.166 -0.002 0.679 0.147 0.344 0.629
C03   -0.169 -0.048 0.741 0.162 0.316 0.706
C04   -0.203 -0.042 0.590 0.553 0.116 0.711
C05   -0.237 -0.002 0.562 0.490 0.118 0.626
C06   -0.168 0.012 0.582 0.537 0.067 0.660
C07   -0.177 -0.050 0.599 0.504 0.080 0.654
C08   -0.152 0.011 0.623 -0.014 0.035 0.413
C09   -0.190 -0.002 0.555 -0.014 0.019 0.345
C10   -0.169 0.019 0.603 0.024 0.086 0.400
D01    0.077 -0.434 -0.007 0.696 0.186 0.713
D02    0.025 -0.471 -0.036 0.682 0.177 0.720
D03    0.152 -0.460 -0.034 0.580 0.166 0.600
D04    0.044 -0.477 0.004 0.617 0.187 0.645
D05    0.074 -0.450 0.002 0.597 0.105 0.575
E01    0.108 0.045 -0.173 0.080 0.701 0.541
E02   -0.548 0.118 -0.153 -0.028 0.511 0.599
E03   -0.518 0.064 -0.191 0.017 0.533 0.592
E04   -0.513 0.040 -0.214 -0.062 0.337 0.428
E05   -0.214 0.115 -0.190 0.025 0.374 0.235
Sumsqr  9.271 7.552 6.036 3.792 2.177

Muuttujien nimet heijastelevat tiettyä rakennetta, jossa A:t latautuvat
F1:lle, B:t F2:lle jne. Rakenne ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen;
poikkeamia löytyy runsaasti kuten edeltä näkyy.

Nyt tarkoituksena olisi poimia ns. "kärkimuuttujat", ts. ne joiden
lataus on korkein (ottaen huomioon vain alkuperäisen rakenteen mukaiset
muuttujat). Tämä sujuukin mukavasti matriisitulkin MAX_IJ-operaatiolla:

MAT MAX1=MAX_IJ(AKOE4F(A01:A20,F1))
MAT MAX2=MAX_IJ(AKOE4F(B01:B10,F2))
MAT MAX3=MAX_IJ(AKOE4F(C01:C10,F3))
MAT MAX4=MAX_IJ(AKOE4F(D01:D05,F4))
MAT MAX5=MAX_IJ(AKOE4F(E01:E05,F5))

Rivi- ja sarakeotsikot, erityisesti riviotsikot ovat tässä hyödyksi,
sillä ne välittävät aivan oleellisen informaation - muuttujan nimen:

MAT LOAD MAX1
MATRIX MAX1
MAX_IJ(AKOE4F(A01:A20,F1))
///      F1
A02   0.788997

Seuraavaksi haluttaisiin tehdä painokerroinmatriisi, jossa painoina
ovat nollat ja ykköset siten että em. "kärkimuuttujilla" on ykköset
ja kaikilla muilla nollat.

(Mahdollisia) lukijoita härnätäkseni kysyn: "Millä tavalla kyseisen
painokerroinmatriisin voisi muodostaa?" (Tapoja on tietenkin useita.)
Kommentoikaa, niin palataan asiaan!

terveisin Kimmo

PS. On tullut tavaksi "arvioida" näiden VV-juttujen "lukukelpoisuutta".
Tällä kertaa LUE-komento valittaa, että "Tekstissä on liikaa lukuja!"

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.