"Tilastolliset monimuuttujamenetelmät" verkkoon

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 16.10.2004 17:01

Olen pitänyt Helsingin yliopistossa tilastollisten monimuuttuja-
menetelmien kurssia vuodesta 1964 lähtien, aluksi matematiikan
laitoksella ja myöhemmin kesäyliopistossa ja tilastotieteen
laitoksella ehkä lähes parikymmentä kertaa.
Kysyntää oli jo alkuvaiheessa. Ensimmäiselle kurssille ilmoittautui
yli 60 osanottajaa, mukana mm. tulevat professorit
Pentti Manninen, Timo Mäkeläinen, Leif Nordberg, Seppo Sarna, Timo
Teräsvirta ja Tapani Valkonen.

Alkuvaiheissa opetukseni perustui teorian osalta T.W.Andersonin
kirjaan "An Introduction to Multivariate Statistical Analysis" (1958).
Myöhemmin olen, tarpeettoman koukeroisia matemaattisia keinoja välttäen,
yrittänyt rakentaa teoriaosan yksinkertaisemmin keinoin tarkkuudesta
tinkimättä. Esim. multinormaalijakauman määrittely yksiulotteisten
normaalisten muuttujien eri tavoin painotettujen summien yhteisjakaumana
on paljon selkeämpää kuin lähtemällä raa'asti esim. jakauman
tiheysfunktiosta. Monet po. jakauman tärkeät ominaisuudet pystyy
johtamaan tuon konkreettisen määritelmän avulla olennaisesti helpommin
kuin integroimalla tiheysfunktiota ja sen johdannaisia.
Lineaarikuvauksen purkaminen matriisin singulaariarvohajotelman avulla
on pitkään ollut suosikkityövälineeni melkein kaikkien
monimuuttujamenetelmien hallinnassa.

Vuonna 1995 julkaisin luentomuistiinpanoni kirjana, jonka kannesta
kanteen tuotin Survon avulla. Kirja sisältää runsaasti esimerkkejä,
joihin liittyvät laskelmat ja kuvanpiirrot on esitetty valmiina
Survon työkaavioina ja jotka tulevat saataville myös verkon
välityksellä lähiviikkoina (mistä ilmoitan erikseen).
Aikaisemmin esimerkit annettiin kurssien osanottajille levykkeellä.

Tämä kirja "oheistuotteineen" vastaa nähdäkseni "tieteellisenä
julkaisuna" pitkälle compendium-käsitettä, joka oli keskeisesti esillä
Robert Gentlemanin Tampereella 7-8.10.2004 pitämällä kurssilla
"Modern Statistical Computing". Kts. esim.
http://www.biostat.harvard.edu/~rgentlem/Pdf/MSC.pdf 

Koska kirjani on ollut jo jonkin aikaa loppuunmyyty ja sitä haluttaisiin
käyttää eräillä parhaillaan käynnissä olevilla kursseilla, olen nyt
tuottanut siitä suoraan verkossa näkyvän version. Se löytyy toistaiseksi
osoitteesta
http://www.survo.fi/mustonen/monim.pdf 

Tämä uusi laitos on sanasta sanaan ja kaavasta kaavaan sama kuin
vuoden 1995 kirja. Vain painovirheitä on karsittu.
Yritän piakkoin tuottaa myös kuvauksen siitä, mitä laajennuksia
Survossa on tapahtunut myöhemmin po. aiheiden osalta.
Esim. graafinen rotaatio (jonka ohjelmoin aikoinaan jo SURVO 76:een)
on tullut SURVO MM:ään vasta kirjan tekemisen jälkeen.

Seppo Mustonen

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.