Re: Pieni kesäpähkinä 2

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Marjut Schreck
Sähköposti:    marjut.schreck'at'survo.fi
Päiväys: 21.7.2004 12:27

Seppo kysyi

Kuinka monella eri tavalla 190 euron ostos voidaan maksaa, jos kukka-
rossa on 1, 2, 5, 10, 20, 50 euron (kolikoita ja seteleitä) kutakin
5 kpl.?

. . . ja minä allennusmyynnit kolunneena, kukkaro tyhjänä vastaan että
    169:llä eri tavalla.


Ratkaisu alla  ;-> Marjut 10 *ENSIN LASKETTU COMB,RIVILLÄ L JA ASETETTU RIVIT B,C
 11 *JA SITTEN JATKETTU TÄSTÄ
 12 *replace "1 " "01 ",C / LINES=B,C
 13 *replace "2 " "02 ",C / LINES=B,C
 14 *replace "5 " "05 ",C / LINES=B,C
 15 AA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 ...
 16 *DATA R,B,C,A,B
 17 *FILE DEL RAHA
 18 *FILE COPY R,RAHA
 19 *FILE SHOW RAHA
 20 *.........................................
 21 *VARS=ALL,-K1,-K2,-K5,-K10,-K20,-K50
 22 *VARSTAT RAHA K1,#VAL,1
 23 *VARSTAT RAHA K2,#VAL,2
 24 *VARSTAT RAHA K5,#VAL,5
 25 *VARSTAT RAHA K10,#VAL,10
 26 *VARSTAT RAHA K20,#VAL,20
 27 *VARSTAT RAHA K50,#VAL,50
 28 *......................................................
 29 *SELECT=A*B*C*D*E*F
 30 *A=K1,0,5  B=K2,0,5   C=K5,0,5
 31 *D=K10,0,5 E=K20,0,5  F=K50,0,5
 32 *FILE DEL VASTAUS
 33 *FILE COPY RAHA,VASTAUS
 34 *FILE SHOW VASTAUS  / N=169
 35 *......................................................
 36 *
 37 *PARTS=1,2,5,10,20,50
 38 LCOMB P,CUR+1 / P=PARTITIONS,190
 39 *Partitions of 190: N[P]=55862
 40 B01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ...
 41 *01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ...
 42 *01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ...
   .
   .
   .

55900 *10 10 20 50 50 50
55901 C20 20 50 50 50
55902 *
55903 *
55904 *.......................................................
55905 *A
55906 * 1
55907 MMUUTTUJIEN NIMET
55908 *ENSIN COPIOITU RIVI B
55909 *T 1
55910 *COUNT R,S,M-1
55911 *SET R,S,M-2
55912 *TRANSP R,S,S+5
55913 RA1
55914 *A2
55915 *A3
55916 *A4
   .
   .
   .
56102 SA190
56103 *
56104 *
56105 *
56106 *
56107 *A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 ...

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.