Re: Usean Survon samanaikainen käyttö ym.

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 23.3.2004 10:55

Muutamat survoilijat ovat henkilökohtaisissa viesteissään ilmaisseet
ilonsa Survoistuntojen ja leikepöydän hallintaa koskevien uusien
toimintojen johdosta.
Yhdyn Kimmon esittämiin näkemyksiin. Niitähän esiteltiin jo aikaisemmin
joulukuussa 2001 näillä palstoilla (Juha Valtonen: Moniajo).
Siinä keskustelussa kuvatut käytännöt ovat edelleen hyviä, mutta
edellyttävät kuitenkin enemmän yksilöllistä pohjustusta ja parempia
tietoja Survon rakenteista.
Nyt ehdottamani systeemiparametrin session_tmp käyttö hoitaa nämä
murheet useissa tapauksissa todella yksinkertaisemmin.

           * * *

Kerroin edellisessä viestissäni siitä, miten BLOCK-napin lisäksi
hiiren oikeanpuoleisella napilla voi määritellä ja maalata
leikepöytään vietäviä tekstilohkoja toimituskentässä.

Olen täydentänyt tätä menettelyä koemielessä vielä eräänlaisella pika-
liimauskeinolla.
Kun tekstilohko on maalattuna tällä uudella tyylillä, siitä voi
välittömästi tehdä kopion johonkin toiseen (tyhjään) kohtaan
toimituskentässä näpäyttämällä oikeanpuoleista painiketta tuossa
uudessa kohdassa ja tätä kopiointia voidaan toistaa tarpeen mukaan.
Jos lohko peittää edes osankin jo olemassaolevaa tekstiä, kopiointia
ei tapahdu (pyritään siis välttämään aikaisemman tekstin tuhoutumista).
Kuitenkin, jos ollaan lisäystilassa (INSERT-nappi), tehdään tilaa
riittävälle määrälle uusia rivejä ja lohko kopioidaan niille.

Mielestäni tämä on todella ketterä tapa jopa yksittäisten sanojen
kopiointiin. Huomattakoon, että lohkoa merkittäessä hiirtä ei
"raahata" paikasta toiseen vaan tarvitsee vain näpäyttää
(sillä oikeanpuoleisella painikkeella) lohkon alkua ja loppua.
Tämä on mielestäni ergonomisesti suotuisampaa kuin tyypillisten
Windows-ohjelmien raahausmenettely, joissa käyttäjä joutuu
jännittämään jäseniään tunnetuin seurauksin.

Äityisin jopa väittämään, että "Survolle ominaiset käyttötavat
ovat kansanterveydellisesti vaarattomampia kuin Windowsille ominaiset",
mutta ehkä en nyt vielä tällä kertaa äidy :)

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.