Usean Survon samanaikainen käyttö ym.

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 21.3.2004 14:27

Tällä viestillä on merkitystä lähinnä niille,
jotka harrastavat usean Survon samanaikaista käyttöä.
(Tosin leikepöytää koskevat huomautukset saattavat kiinnostaa
muitakin.)

On esim. mahdollista, että tutkija kirjoittaessaan
raporttia yhdellä Survolla antaa samalla toisen Survon
tehdä jotain raskasta simulointikoetta.
Jotkut "moniottelijat" työskennellessään usean
projektin kimpussa pitävät auki omia, erillisiä
Survon pääikkunoita jatkuvasti kutakin työtään varten.
Grafiikkaikkunoita saattaa olla näkyvillä samanaikaisesti
jo yhdessäkin Survoistunnossa useita ja ne ovat aina
kunkin istunnon omia.

Reijo Sund otti pari päivää sitten yhteyttä ja kertoi
havainneensa, että esim. tiedostojen lajittelu
(FILE SORT) ei onnistu samanaikaisesti kahdella Survolla
eli "mitä tahansa" ei sovikaan tehdä sillä tyylillä.

Ongelma johtuu siitä, että Survossa käytetään tilapäisten
tiedostojen talletukseen kiinteää hakemistoa (oletusarvoisesti
<Survo>\TMP\ eli esim. C:\Program files\SURVO\TMP\).
Koska lajittelussa syntyy paljonkin väliaikaisia tiedostoja
(lajiteltavan aineiston osia), joilla on vakionimet, lajittelut
saattavat sotkea toisiaan.

Tällaiset ongelmat voidaan nyt välttää (versiosta 2.10
eteenpäin) SURVO.APU-tiedostostoon liitetyllä rivillä

session_tmp=1

jolloin jokaista SURVO MM -istuntoa varten Survo nimeää ja
perustaa automaattisesti oman alihakemiston tilapäistiedostoja
varten. Alihakemiston nimi on suoraan istunnon tunnus (A, B, C,
jne.). Istunnon tunnus näkyy aina Survon pääikkunan yläpalkin
vasemmassa reunassa, poikkeuksena A-istunto (se ensimmäinen),
jonka tunnusta ei näytetä.
Siis esim. A-istunnon tilapäistiedostot menevät normaalisti
hakemistoon <Survo>\TMP\A\ ja B-istunnon hakemistoon
<Survo>\TMP\B\ jne.

Oletusasetus on kuitenkin toistaiseksi session_tmp=0,
jolloin kaikkien Survoistuntojen tilapäistiedostojen
hakemisto on yhteinen <Survo>\TMP\ tai rivillä

tempdisk=<polkutunnus> 

SURVO.APU-tiedostossa määrätty.
Käytäntö säilyy siis tässä tapauksessa täysin entisenlaisena.

             * * *
Leikepöydistä:
-------------
SURVO MM:ssä on Windowsin leikepöydän (L1) lisäksi oma perinteinen
leikepöytä (L2), jota hallitaan alt-F4:BLOCK-napilla (kts. CLIP?).
Asetuksella session_temp=0 näiden hallinta on entisenlaista eli
molemmat leikepöydät ovat eri Survoistunnoille yhteisiä ja
tavaraa voi siirtää niiden välityksellä jopa istunnosta toiseen.

Asetuksella session_temp=1 tilanne säilyy samana Windowsin
leikepöydän (L1) osalta, mutta muuttuu Survon oman leikepöydän
(L2) osalta siten, että jokaisella Survoistunnolla on oma L2.
Näin "moniajotilanteissa" vältetään ongelmat, jotka voivat
aiheutua mm. siitä, että jotkut sukrot käyttävät leikepöytää L2.

Uusi tapa määritellä (leikepöytään) kopioitava tekstilohko:
----------------------------------------------------------
alt-F4:BLOCK-napin lisäksi tekstilohkojen määrittely (ja
maalaaminen) voi tapahtua hiiren OIKEANpuoleisen painikkeen
avulla yksinkertaisemmin seuraavasti (versiosta 2.10 lähtien):
Näpäytetään tuolla painikkeella lohkon vasenta yläkulmaa ja
sitten oikeaa alakulmaa. Tällöin lohko näkyy maalattuna ja ikkunan
alaosaan ilmaantuu teksti

Copy to clipboard by soft button c (c=copy)!  Cancel by DEL!

Tällöin ollaan täsmälleen samassa tilanteessa kuin tekstilohkon
ollessa määriteltynä ja maalattuna BLOCK-napilla.
Lohko siis esim. siirretään (kumpaankin) leikepöytään pehmonapilla c.

Lohkon määrittelyssä (jos se ei näy kokonaan Survon pääikkunassa) voi
näpäytysten välissä vapaasti siirtyä toimituskentässä uuteen paikkaan.
Määrittelyn voi myös yhtä hyvin aloittaa oikeasta alakulmasta ja
päättää vasempaan yläkulmaan.

             * * *

Korostan vielä sitä, että asetus session_tmp=1 ei ole Survon
normaalikäytössä mitenkään välttämätön. Itse sitä omassa
työskentelyssäni tuskin tarvitsen.

Ennenkuin nämä uudet ominaisuudet saatetaan voimaan (siis versiossa
2.10), jään odottelemaan viikon verran (28.3.04 asti) mielipiteitä ja
lisäehdotuksia/toivomuksia näistä asioista.

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.