Re: Kahden matriisin sarakkeiden yhteenliittäminen

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 27.2.2004 13:44

Muistuttaisin, että matriisitulkin puolella ihan perusjuttuihin
kuuluu kuitenkin matriisien yhdistely seuraavaan tapaan:

MATRIX A
/// X1 X2 X3
1  3 3  5
2  4 3  1
3  5 5  5

MATRIX B
/// X4 X5
 1  2 2
 2  1 3
 3  4 1

Talletetaan matriisit (huom. edellä kautta- eikä kenoviivat):

MAT SAVE A
MAT SAVE B

Selvitetään matriisien dimensiot (tulevat kommentteina komentojen
perään; voidaan hyödyntää monella tavoin, mm. editoriaalisessa
laskennassa, sukroissa ja tietenkin muissa MAT-komennoissa, kuten
tässäkin kohta tehdään):

MAT DIM A /* rowA=3 colA=3
MAT DIM B /* rowB=3 colB=2

Muodostetaan uusi matriisi C, joka on tarvittavan kokoinen:

MAT C=ZER(rowA,colA+colB)

Sijoitetaan sinne matriisit A ja B sisältöineen ja otsikoineen:

MAT C(1,1)=A
MAT C(1,4)=B

Tarkistetaan (sisäinen nimi "0&A&B" kertoo historian):

MAT LOAD C ## CUR+1
MATRIX C
0&A&B
///   X1 X2 X3 X4 X5
 1    3 3 5 2 2
 2    4 3 1 1 3
 3    5 5 5 4 1

Myös osittaiset sijoittelut onnistuvat, ks. helpistä kohta
MAT? - B (MAT operations) - H (Submatrices)

terv. Kimmo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.