Numeeristen + stringien yhdistely stringiksi (VAR)

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Petri Palmu
Sähköposti:    petri.palmu'at'helsinki.fi
Päiväys: 13.2.2004 13:16

Terve,
Ongelmani liittyy aggregointiin usean muuttujan suhteen. En onnistu
luomaan "apu"muuttujaa, jossa on yhdistetty aluperin numeerisen ja
string-muuttujan arvoja.

DATA A
aika ryhma yhd     / "yhd" on tavoiteltu muuttuja
1994 a1  a1.1994
1995 a1  a1.1995
1997 a1  a1.1997
1994 a2  a2.1994
1995 a2  a2.1995
1997 a2  a2.1997

................
Yllä "aika" on numeerinen, mutta "ryhmä" string-muuttuja. Ajatukseni oli
luoda muuttuja "yhd" (string) VAR-toiminnolla liitämällä nuo kaksi
muuttujaa yhteen jotenkin näin:
VAR str(yhd)=str(ryhmä)&"."&aika TO DATA?

Homma ei onnistu, koska "aika" pitäisi Survon antaman ilmoituksen
mukaan olla string. En löytänyt helpeistä neuvoa, mutta
olisi kiva, jos numeerisen ja stringin voisi yhdistää uudeksi (string-)
muuttujaksi mahd. suoraviivaisesti, välttäen ensin muuntamasta "aikaa"
jollain tavoin string-muuttujaksi. Tietenkin kyse voi olla pelkkien
numeeristen muuttujien yhdistelemistä erottelemalla ne jollain merkillä.

Viikonloppuja,
Petri

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.