Re: EMF-kuvien mittasuhteet verrattuna PS-kuvioihin

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 31.1.2004 12:16

Maija Polus kirjoitti 29.1.2004 18:23 :
> Kysymykseni esimerkkinä käytän tekemääni PS-kuvaa, jossa on kuvat
> ARVA.PS ja ARVB.PS päällekkäin. Lisäksi on myös printtikäsky. Kaikki
> toimii PS-maailmassa.
Kun kerran näin hyvin on, miksi et siirtäisi kuvaasi Wordiin
PS-muodosta.
Tästähän juuri puhuttiin keskusteluryhmässämme otsikolla
"miten viedään ps. kuvat wordiin/exceliin". Sieltä löydät Kimmon ja
Reijon ohjeet.
Sitä ennen tee (PRINT-komennon asemasta) näin:
Yhdistä kuvat ARVA.PS ja ARVB.PS yhdeksi kuvaksi (vaikka ARV.PS)
komennolla
EPS JOIN ARV.PS,ARVA.PS,ARVB.PS
Tästä voit sitten jatkaa em. ohjeiden mukaan.

On monissa tilanteissa hyödyllistä harrastaa Survossa yhteistyötä
PS- (PLOT) ja EMF- (GPLOT) esitysten välillä.
Tällöin normaali järjestys on se, että aloitetaan kuvien suunnittelu
GPLOT:illa, koska tällöin näkee välittömästi kuvaikkunoissa, miltä
tilanne näyttää. Tosin tehokkailla koneilla PS-kuvienkin katselu on
nykyisin erittäin mukavaa (esim. Kimmon /PS-PDF-sukron avulla, jos
vain Adoben Acrobat on käytettävissä. Huom. Pelkkä Acrobat Reader
ei riitä).

EMF-kuvien mittasuhteet verrattuna PS-kuvioihin:
Tässä asiassa auttaa ratkaisevasti, jos GPLOT-kuvat tekee käyttäen
täsmennystä DEVICE=PS. Tällä optiolla olen pyrkinyt siihen, että
vastaavuus PLOT-kaavioiden kanssa olisi mahdollisimman hyvä ja
juuri mm. kuvien mittasuhteet säilyisivät, kun GPLOT-kaavio muutetaan
PLOT-kaavioksi. Tästä löytyy enemmän tietoa Survossa kyselyllä
GPLOT? (valinta 2 = Logical size of a graphics window).
Täydellistä yhteensopivuutta on mahdoton saavuttaa, koska PostScriptin
keinovarat ovat kertakaikkiaan erilaiset kuin Microsoftin laajen-
netun metatiedostotekniikan.

Siitä huolimatta, että näyttölaitteet ovat jatkuvasti kehittyneet
tarkemmiksi, katsoisin, että paperilla ja kuvaruudulla on edelleen
aika erilaiset ominaisuudet (kummallakin omat etunsa ja haittansa)
enkä haluaisi kuihduttaa Survoa hylkäämällä toisen näistä
vaihtoehdoista.
Kun tehdään korkeatasoisia kuvia ja julkaisuja, PostScript (ja siis
Survossa PLOT+PRINT) on paras vaihtoehto.
Jos taas halutaan näyttäviä esityksiä kuvaruutuun, GPLOT (ja siis
EMF-tiedostot) on usein luonnollinen valinta.

Kuvien kerrostaminen GPLOTissa:
> 2) "INFILE=A  OUTFILE=A"  ei ole minulle ohjeista täysin auennut.
> Pitääkö ensimmäinen kuva tehdä "INFILE=A" ja
> toinen kuva "INFILE=A  OUTFILE=A" ? Vai pitääkö molemmissa kuvissa
> olla määrite "INFILE=A  OUTFILE=A" ?  GPLOT -esittelyssä asia
> kerrottiin, mutta en ymmärtänyt.
1. Ensimmäinen kuva tehdään aina täsmennyksellä OUTFILE=A (A:n paikalla
voi olla tietysti muukin tiedostonimi), jolloin kuva tallentuu
laajennettuun metatiedostoon A.EMF. Ei siis mitään INFILE-täsmennystä!
2. Jos tämän kuvan päälle (tai viereen/ylle/alle) halutaan piirtää
toinen kuva, käytetään täsmennystä INFILE=A, jolloin A-kuva tulee
uuden (yhdistetyn kuvan) pohjakuvaksi.
3. Jos vaiheessa 2. halutaan tallettaa yhdistetty kuva, käytetään
esim. täsmennystä OUTFILE=A (A:n paikalla voi olla vaikka B, jolloin
vaiheen 1. kuva on tiedostossa A.EMF ja vaiheen 2. yhdistetty kuva
tiedostossa B.EMF).
Kuvien yhdistelyä voi jatkaa loputtomiin em. säännöillä.
Kannattaa tutustua Survon kuvaruutugrafiikkaa esittelevään demoon, josta
em. asiat löytyvät selkeänä esimerkkinä pehmonapiston avulla
seuraavasti:
DEMO -> GPLOT -> 4. Overlaying graphs.

- Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.