Re: miten viedään ps. kuvat wordiin/exceliin

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 26.1.2004 19:37

Yhdistetyn (tai yksittäisen) kuvan saa vietyä EPS-muodossa
Wordiin/Exceliin valitsemalla näissä ohjelmissa työkaluriviltä

    Insert - Picture - From File

ja näin aukeavasta näkymästä kohdasta "Files of type" vaihtoehdon

    Encapsulated PostScript (*.eps)

Jos on esim. tehty PLOT:illa kuvat K1.PS ja K2.PS sekä yhdistetty
ne komennolla

EPS JOIN species_1980-1989.ps K1 K2

niin ensin kopioidaan ja muokataan äskeinen rivi muotoon

EPS      species_1980-1989.ps species_1980-1989.eps
(näppäinsukro X, siis F2-M-X, lisää kätevästi jälkimmäisen nimen,
pitää vain muistaa 'eps' pelkän 'ps':n tilalle)

Sen jälkeen kuva on valmis siirrettäväksi em. tavalla.
Samaan tyyliin po. ohjelmiin voi siirtää GPLOT-komennoilla
tehtyjä kuvia (Enhanced MetaFile, EMF), jotka saa talteen
OUTFILE-täsmennyksellä. Tilanteesta riippuu, kummantyyppisiä
kuvatiedostoja kannattaa käyttää.

terv. Kimmo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.