Re: Järjestyskorrelaatioiden laskeminen

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 12.1.2004 16:09

COMPARE laskee täsmennyksellä TEST=CORRELATION
Spearmanin rhon ja Kendallin Taun (yhdelle muuttujaparille kerrallaan).

Spearmanin rhon saa ymmärtääkseni lasketuksi useille muuttujille
(korrelaatiomatriisina), kun tekee aineistossaan muunnoksia niin, että
alkuperäiset muuttujanarvot korvautuvat järjestysnumeroillaan.
Jos alkuperäiset asteikot ovat vähänkin järjellisiä, tuohon muunnokseen
ei ole mielestäni mitään ehdotonta tarvetta. Tyypillisissä monimuuttuja-
analyyseissa tulokset eivät juuri (tulkintojen kannalta) muutu, vaikka
järjestyskorrelaatiokertoimien asemasta käytettäisiin tavallisia
tulomomenttikorrelaatioita.
- Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.