PCOPY suurten tiedostojen paloitteluun/yhdistelyyn

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 27.10.2003 13:03

Joissain tilanteissa joutuu siirtämään koneesta toiseen suuria
tiedostoja, joiden koko ylittää siirtoon käytettävän median
(esim. levyke tai CD) kapasiteetin.
Näin voi tapahtua esim. tehtäessä suuresta kiintolevystä varakopioita
useammalle CD:lle tai asennettaessa SURVO MM koneeseen, jossa ei
ole lainkaan CD-asemaa.

Uusi Survon PCOPY-komento on tarkoitettu avustamaan tällaisia
toimenpiteitä.
Sillä voi sekä paloitella että yhdistää tiedostoja.

Paloittelu:
PCOPY on yleistys NCOPY-komennosta (joka kopioi n ensimmäistä tavua
annetusta tiedostosta toiseen). PCOPY sallii n tavun kopioinnin
uudeksi tiedostoksi alkuperäisen tiedoston mistä tavusta m tahansa
lähtien.
Komennon rakenne on seuraava:

PCOPY <lähtötiedosto> <uusi_tiedosto> M N  / SIZE=<k> 

Täsmennyksellä SIZE annetaan kokonaisluku, jolla parametrit M ja N
kerrotaan eli kopioitavien tavujen lukumäärä on n=<k>*N ja siirto
alkaa lähtötiedoston tavusta m=<k>*M. Huom. ensimmäisen tavun
indeksi on 0.

Esimerkki:
Paloitellaan SURVO MM:n asennustiedosto SETUP.EXE (kooltaan
noin 11.5 miljoonaa tavua) 8 pieneen tiedostoon S0.X, S1.X,..., S7.X,
jotka mahtuvat levykkeille.

Seuraava ote Survon toimituskentästä kuvaa tarvittavat toimenpiteet:

101 *DIR *.EXE / Tarkistetaan SETUP-tiedoston koko.
102 *SETUP.EXE  11317273 25.10.2003 11:22
103 *
104 *SIZE=1420000 / Tämä koko vastaa lähes levykkeen kapasiteettia.
105 *        Tällöin int(11317273/SIZE)+1=8 levykettä tarvitaan.
106 *PCOPY SETUP.EXE S0.X 0 1 / S0.X sisältää 1420000 ensimmäistä tavua.
107 *PCOPY SETUP.EXE S1.X 1 1 / S1.X sisältää 1420000 seuraavaa tavua,
108 *PCOPY SETUP.EXE S2.X 2 1 / jne.
109 *PCOPY SETUP.EXE S3.X 3 1
110 *PCOPY SETUP.EXE S4.X 4 1
111 *PCOPY SETUP.EXE S5.X 5 1
112 *PCOPY SETUP.EXE S6.X 6 1
113 *PCOPY SETUP.EXE S7.X 7 1
114 *
115 *Luotujen osatiedostojen tarkistus:
116 *DIR *.X
117 *S0.X     1420000 26.10.2003 15:34
118 *S1.X     1420000 26.10.2003 15:34
119 *S2.X     1420000 26.10.2003 15:34
120 *S3.X     1420000 26.10.2003 15:34
121 *S4.X     1420000 26.10.2003 15:34
122 *S5.X     1420000 26.10.2003 15:34
123 *S6.X     1420000 26.10.2003 15:34
124 *S7.X     1377273 26.10.2003 15:34
125 *  yhteensä 11317273 tavua (kosketuslaskennalla) =alkuperäinen koko

Yhdistely:
PCOPY yhdistää kaksi tiedostoa seuraavasti:
PCOPY <tiedosto1> <tiedosto2> 
toimii yksinkertaisesti niin, että tiedostoa <tiedosto1> jatketaan
tiedostolla <tiedosto2>.

Huom. siis parametrien määrä säätää sen, paloitteleeko vai yhdistääkö
PCOPY tiedostoja.

Esimerkki (jatkoa):
Jos tiedostot S0.X, S1.X,..., S7.X kopioidaaan levykkeille, niistä
muodostetaan alkuperäinen SETUP.EXE koneessa, jossa on levykeasema
(mutta ei CD-asemaa) seuraavasti:

201 *FILE DEL SETUP.EXE  / Tuhotaan mahdollinen aikaisempi tiedosto.
202 *PCOPY SETUP.EXE A:S0.X / Kopioidaan S0.X tiedostoksi SETUP.EXE
203 *PCOPY SETUP.EXE A:S1.X / Kopioidaan S1.X SETUP.EXE:n jatkeeksi,
204 *PCOPY SETUP.EXE A:S2.X / jne.
205 *PCOPY SETUP.EXE A:S3.X
206 *PCOPY SETUP.EXE A:S4.X
207 *PCOPY SETUP.EXE A:S5.X
208 *PCOPY SETUP.EXE A:S6.X
209 *PCOPY SETUP.EXE A:S7.X

Vastaavasti esim. kiintolevyosiosta (toiselle osiolle) tehty backup-
tiedosto (esim. 2 gigatavua) voidaan PCOPY:lla jakaa CD:lle
mahtuviin esim. 550 miljoonan tavun osiin käyttämällä täsmennystä
SIZE=550000000.
PCOPY:n tomivuutta yli 2 gigatavun tiedostoilla en tosin ole vielä
ehtinyt testata.

PCOPY on saatavilla Survossa versiosta 2.04 eteenpäin.
            *****

Virusten ja verkkomatojen pyrkiessä turmelemaan tietojamme koneessa
on entistä tärkeämpää pitää huolta ainakin omista tiedostoista.
Kiintolevyn rikkoutumisen varalta on myös aihetta pitää yllä täydellisiä
levykopioita edes rompuilla, koska koneen käyttökuntoon saattaminen
kaikkine uudelleen asentamisineen on sangen työlästä ja turhauttavaa.

Vielä turvallisempaa (mutta kalliimpaa) on tallentaa kiintolevyn
koko sisältö sellaisenaan toiselle kiintolevylle, mihin on saatavilla
kaupallisia ohjelmia (esim. Drive Image ja Norton Ghost).

Olisi kiintoisaa kuulla Survo-käyttäjien kertomuksia siitä, miten
tällä hetkellä varmistatte tietojenne säilyvyyden.
Suurissa organisaatioissa po. asiat on varmaankin hoidettu keskitetysti
niin, ettei yksittäisen käyttäjän tarvitse olla kovin huolissaan,
vai tarvitseeko?
Yksittäisten käyttäjien kohdalla epäilen, että tietoturvassanne saattaa
olla tässä suhteessa aukkoja. Toivottavasti olen väärässä.

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.