SURVO MM:n versiosta 2

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 17.9.2003 15:47

SURVO MM:stä on nyt päästetty liikkeelle versio 2, mutta tästä
"kakkosesta" emme kuitenkaan haluaisi tehdä mitään suurta numeroa :)
Useat tietävät, että - päinvastoin kuin esim. pesujauheiden,
hammasharjojen ja useiden tietokoneohjelmien mainonnasta ilmenee,
ettei edellinen versio ollut mitään tähän uuteen verrattuna -
Survossa koko version käsite on erilainen.
Tämä johtuu siitä, että haluamme säilyttää mahdollisimman
rikkumattoman yhtenäisyyden niin, että uudet versiot ovat
todella yhteensopivia edellisten kanssa ja uusia versioita
(toisen desimaalin tasolla) tulee jopa parin viikon välein.
Tämä pienten askelten kehitystyö ei kuitenkaan merkitse sitä,
että polkisimme paikallaan ja tekisimme vain välttämättömiä
parannuksia. Survon modulaarinen rakenne sallii loputtomasti
uudistuskeinoja ilman, että aikaisemmat ratkaisut rajoittaisivat
tuoreiden ideoiden toteuttamista.

Etunumeron kasvattamista kakkoseksi juuri tässä vaiheessa puoltaa
ainakin neljä tekijää:
1. uusi FILE MEDIT -operaatio,
2. uudistetut verkkosivut,
3. jatkuvan käyttöoikeuden vaihtoehto,
4. uusi esittelyversio.

Kahdesta ensimmäisestä aiheesta löytyy materiaalia näiltä sivuilta.

Jatkuvan käyttöoikeuden vaihtoehto:
Eräät Survosta kiinnostuneet ovat jo kauan sitten ilmoittaneet
kantanaan, että he eivät hanki koskaan mitään määräaikaisia
ohjelmia eivätkä pidä "pakkopäivityksistä".
Nyt tulemmekin tarjoamaan mahdollisuutta hankkia "ikuisia"
Survoja, joita voi toki päivittää myöhemmin koska vain
haluaa. Tästä uudesta vaihtoehdosta kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä Marjutiin tai minuun ja pyytää tarjousta.
"Ikuiset" Survot ovat konekohtaisia ja ne tulee initialisoida
sähköpostitse tapahtuvalla tunnussanan vaihdolla. Hinnoittelu on
sopusoinnussa nykyisten (1 vuoden käyttöoikeus) kanssa ja
sellaisten haltijat voivat siirtyä "ikuisuuteen" erityisen
edullisesti.

Uusi esittelyversio:
Survon kokeilijoita varten on synnytetty esittelyversio, jonka
voi imuroida näiltä sivuilta omalle koneelleen. Esittelyversio
on käyttökelpoinen 1-2 kuukautta ja sekin edellyttää sähköpostitse
tapahtuvaa initialisointia. Esittelyversio on aivan täydellinen
SURVO MM ilman aikaisemman ilmaisversion rajoituksia, jotka
koskivat yhtämittaisen Survo-istunnon kestoa.
Myös Survoa vakinaisesti käyttävät (kun harkitsevat välipäivitystä)
voivat tätä kautta tutustua Survon uusiin piirteisiin.
Muille tämä mahdollisuus suodaan vain kerran, ellei ole aivan
poikkeuksellisia perusteluja.

Seppo Mustonen

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.