Re: Jakaumiin liittyvät kirjastofunktiot

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Reijo Sund
Sähköposti:    reijo.sund'at'stakes.fi
Päiväys: 25.3.2003 17:28

>Voidaanko näiden funktioiden arvoja laskea jotenkin olemassa olevien
>kirjastofunktioiden avulla?

Eksponenttijakaumalle funktiot  on helppo määritellä itsekin:
Exp.f(l,x):=l*exp(-l*x)
Exp.F(l,x):=1-exp(-l*x)
Exp.G(l,y):=-(log(1-y)/l)

Jos tarkastelun kohteena on log-normaalinen satunnaismuuttuja X,
niin voidaan hyödyntää tietoa, että satunnaismuuttuja Y=log(X) on
normaalisti jakautunut parametrein (m, s^2). Parametrien kanssa pitää
olla tarkkana, sillä m ja s^2 eivät vastaa satunnaismuuttujan X
(vaan satunnaismuuttujan Y) odotusarvoa ja varianssia.

Muille jakaumille tiheysfunktio (ja osalle myös kertymäfunktio) olisi
helpohko määritellä itse kuten eksponenttifunktiolle edellä, mutta
käänteisfunktiot ovatkin sitten vähän kenkumpia. Ei siis olisi mikään
huono idea sisällyttää Survoon valmiita funktioita niillekin!?!

terv.
Reijo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.