SURVO MM:n versio 1.30

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 18.12.2002 10:07

Uusin SURVO MM sisältää mm. seuraavia lisäominaisuuksia:

Esimerkit Survon kyselyjärjestelmässä:
Tähän asti Survon neuvonnassa (HELP system) esitetyt esimerkkitilanteet
on täytynyt poimia toimituskenttään, jotta näkisi, miten ne toimivat.
Nyt on tehty mahdolliseksi käynnistää esimerkkejä suoraan kyselyn
aikana. Jos kyselytekstin yhteydessä esiintyy "painike" |EXAMPLE|,
sitä näpäyttämällä hiirellä käynnistyy toinen kopio SURVO MM:stä,
joka suorittaa esimerkkitehtävän sukron avulla. Esimerkin päätyttyä
poistutaan tuosta toisesta Survosta ja paluu tapahtuu takaisin
kyselytilanteeseen.
Tämä parantaa huomattavasti mahdollisuuksia oppia Survon toimintoja
ja käyttötapoja.
Pitempiaikaisena tavoitteena on täydentää kyselyjärjestelmää niin, että
"kaikista" toiminnoista olisi saatavilla |EXAMPLE|-näytteitä, mutta
tämä vaatii runsaasti työtä. Toisaalta valmiina ovat jo mm. englannin-
kielisen Survo-kirjan (1992) esimerkkisukrot, jotka tullaan liittämään
kyselyiden yhteyteen lähiaikoina.
Toistaiseksi |EXAMPLE|-painike esiintyy vasta muutamassa kymmenessä
kohdassa. Nuo kohdat löytää esim. aktivoimalla komennon
/HSEARCH |EXAMPLE|
Esimerkkejä erityylisistä |EXAMPLE|:ista:
COUNT?    4 esimerkkiä COUNT-komennon eri muodoista
FORM?    Survo-kirjan esimerkki sivulta 36
PLOT?:1,X,G Uusi GROUPING-täsmennys pylväskuvioissa
MOUSE2?   Hiiren käyttö kuvatekstien asettelussa
CORRESP?   Korrespondenssianalyysiesimerkki

Ytimekkäistä ja hauskoista |EXAMPLE|-sukroista toivoisin esimerkkejä
aktiivisilta käyttäjiltä. Kun kilpatehtävä 2 (Sanan arvaus) on ohi
tammikuun lopulla saatan julistaa uuden kisan alkaneeksi tästä
aiheesta.

           ---------------------

Uusi DAT-funktio Survon havaintoaineistojen (SVO-tiedostot, havainto-
taulukot jne.) arvojen poimintaan ja käyttöön editoriaalisessa
laskennassa. Se on tarkoitettu varsinaisesti sukrojen tekijöille,
mutta on myös mukava vaihtoehto tietojen haussa (DAT? myös |EXAMPLE|).
Tästä aiheesta löytyy esimerkkejä viesteistäni 7-8.12.

STAT-operaatiossa nominaaliasteikollisten (sanallisten) muuttujien
frekvenssijakauman esityksessä muuttuja-arvojen maksimipituus on
oletusarvoisesti 8 ja sitä on voitu nostaa MAXSTRING-täsmennyksellä.
MAXSTRING on kuitenkin toiminut puutteellisesti siten, että käytännössä
maksimipituus on jäänyt alle 20. Nyt tämä virhe on korjattu ja sallitaan
siis huomattavasti suurempiakin pituuksia.

Samaten vaakapylväskuvioissa (HBAR, %HBAR jne.) havaintonimet voivat
olla nyt jopa 100 merkin mittaisia.

CORRTEST-modulia on täydennetty siten, että korrelaatiokertoimien
vertailua voi tehdä myös valmiiksi lasketuista tuloksista (CORRTEST?).

           ---------------------

Viimeksi pidetyssä Survo-seminaarissa (26.11) tuli esille useita
hyviä parannusehdotuksia. Näistä ainakin osa toteutunee seuraavassa
versiossa.

Lämpimät kiitokset kaikille näitä palstoja seuranneille.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
-Seppo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.